LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
27/06/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 41 (Điều chỉnh)
27/06/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 43 (Điều chỉnh)
26/06/2017 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 –Hệ VLVH – Bổ sung HP Kế toán hành chính sự nghiệp
19/06/2017 Thông báo về việc công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi Tiếng Anh đầu ra - Khoá 18 VB2CQ - Đợt 2
19/06/2017 Thông báo về việc công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi Tiếng Anh đầu ra - Khoá 21 Liên thông ĐHCQ - Đợt 1
19/06/2017 Thời khóa biểu đợt 3 Khoá 26 TP.HCM - Quản trị lĩnh vực sức khoẻ
19/06/2017 Thời khóa biểu đợt 1 Khoá 27 TP.HCM - Quản trị lĩnh vực sức khoẻ
19/06/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 42 (Điều chỉnh)
16/06/2017 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 2 Hệ VLVH
13/06/2017 Công văn về khung thời gian đào tạo năm 2018
07/06/2017 Lịch thi tuyển sinh Khóa 22 – Liên thông đại học chính quy
06/06/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 40 (Điều chỉnh)
26/05/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 40 CLC (Điều chỉnh)
25/05/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 42 CLC (Điều chỉnh)
25/05/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 41 CLC (Điều chỉnh)
 
  Copyright © 2014 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5 - Quận 10 - TP. HCM