LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
19/04/2017 Thời khóa biểu các học phần tiến sĩ khóa 2017 Đợt 1
17/04/2017 Thời khóa biểu chinh thức năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 1 Hệ VLVH
17/04/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 40 (Điều chỉnh)
17/04/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 41 (Điều chỉnh)
17/04/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 42 (Điều chỉnh)
14/04/2017 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 18 – Văn bằng 2 chính quy (đợt 2)
14/04/2017 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 21 – Liên thông đại học chính quy (đợt 1)
12/04/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 43
11/04/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 43 CLC
11/04/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 20B - Khóa 21 Liên thông đại học
11/04/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 18 - Khóa 18B Văn bằng 2
11/04/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 19 Văn bằng 2
11/04/2017 hời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 19B Văn bằng 2
11/04/2017 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2017 Văn bằng 2 chính quy (Bổ sung)
11/04/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 42 CLC
 
  Copyright © 2014 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5 - Quận 10 - TP. HCM