LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
26/10/2016 Thời khóa biểu dự kiến đợt 3 Khóa 25 Cao học
26/10/2016 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 Bà Rịa Vũng tàu - Lớp Quản lý công Cao học
26/10/2016 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 Kiên Giang - Lớp Quản lý kinh tế Cao học
26/10/2016 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 Phú Yên - Lớp Ngân hàng Cao học
26/10/2016 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 TP.HCM - Lớp Quản lý công Cao học
26/10/2016 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 TP.HCM - Lớp Quản trị lĩnh vực sức khỏe Cao học
26/10/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 42 Đại học chính quy (Điều chỉnh)
20/10/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 41 Đại học chính quy (Điều chỉnh)
18/10/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 20, Khóa 20B Liên thông đại học chính quy (Điều chỉnh)
18/10/2016 Thời khóa biểu đợt 1 K26_1 Bà Rịa Vũng Tàu - Lớp Quản lý công – SĐH (Điều chỉnh)
18/10/2016 Thời khóa biểu đợt 1 K26_1 TP.HCM - Lớp Quản lý công – SĐH (Điều chỉnh)
14/10/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 39, K39 CLC Đại học chính quy (Điều chỉnh)
11/10/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 40 Đại học chính quy (Điều chỉnh)
11/10/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 40 CLC Đại học chính quy (Điều chỉnh)
04/10/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 41 CLC Đại học chính quy
 
  Copyright © 2014 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5 - Quận 10 - TP. HCM