LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
09/12/2016 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 Khóa 26 Cao học (Bổ sung)
06/12/2016 QĐ-4306-KHKT-Quyết định về quy định công tác khảo thí 02.12.2016
23/11/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 42 CLC Đại học chính quy (Điều chỉnh)
16/11/2016 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 Khóa 26 Cao học (Điều chỉnh)
15/11/2016 Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ Khóa 2016
14/11/2016 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt 1 Khóa 18 Văn bằng 2 chính quy
14/11/2016 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt 2 Khóa 20 Liên thông đại học chính quy
14/11/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 39, K39 CLC Đại học chính quy (Điều chỉnh)
14/11/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 40 Đại học chính quy (Điều chỉnh)
14/11/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 40 CLC Đại học chính quy (Điều chỉnh)
14/11/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 41 Đại học chính quy (Điều chỉnh)
14/11/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 41 CLC Đại học chính quy (Điều chỉnh)
14/11/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (dự kiến) Khóa 42 Đại học chính quy (Điều chỉnh)
04/11/2016 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2017 Dự kiến Hệ Vừa làm vừa học
02/11/2016 Thông báo về việc công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh K21 Liên thông đại học chính quy
 
  Copyright © 2014 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5 - Quận 10 - TP. HCM