LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
26/09/2016 Thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2016 của Khóa 21 Liên thông đại học chính quy (Học kỳ thứ 1)
15/09/2016 Thời khóa biểu Học kỳ cuối Khóa 17B Văn bằng 2 chính quy (Bổ sung)
14/09/2016 Thời khóa biểu chính thức học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ thứ 1) của khóa 42 ĐHCQ
14/09/2016 Thời khóa biểu chính thức học kỳ cuối năm 2016 (học kỳ thứ 1) của khóa 42 ĐHCQ - Chất lượng cao
14/09/2016 Thời khóa biểu chính thức đợt 1 của các lớp khóa 26 bậc cao học
14/09/2016 Thời khóa biểu học phần tiến sĩ năm 2016 của khóa 2014 đợt 2 và khóa 2015
14/09/2016 Thời khóa biểu học lại học phần Phân tích tài chính dành cho học viên Cao học
09/09/2016 Lịch ôn thi Tiếng Anh đầu ra (Đợt 2 năm 2016) Khóa 20 – Liên thông đại học chính quy (Chính thức)
09/09/2016 Lịch ôn thi Tiếng Anh đầu ra (Đợt 1 năm 2016) Khóa 18 – Văn bằng 2 đại học chính quy (Chính thức)
23/08/2016 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 của các lớp Khóa 26 Cao học
18/08/2016 Lịch thực hành máy tính học kỳ cuối năm 2016
18/08/2016 Thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2016 Khóa 19B Văn bằng 2 đại học chính quy
18/08/2016 Kế hoạch đào tạo dự kiến năm 2017 của các hệ đào tạo
18/08/2016 Thời khóa biểu HK cuối năm 2016 (chính thức) Khóa 39 ĐHCQ (Điều chỉnh)
17/08/2016 Thời khóa biểu đợt 1 K26_1 TP.HCM - Lớp Quản lý công – SĐH (Điều chỉnh)
 
  Copyright © 2014 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5 - Quận 10 - TP. HCM