LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
23/08/2016 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 của các lớp Khóa 26 Cao học
18/08/2016 Lịch thực hành máy tính học kỳ cuối năm 2016
18/08/2016 Thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2016 Khóa 19B Văn bằng 2 đại học chính quy
18/08/2016 Kế hoạch đào tạo dự kiến năm 2017 của các hệ đào tạo
18/08/2016 Thời khóa biểu HK cuối năm 2016 (chính thức) Khóa 39 ĐHCQ (Điều chỉnh)
17/08/2016 Thời khóa biểu đợt 1 K26_1 TP.HCM - Lớp Quản lý công – SĐH (Điều chỉnh)
17/08/2016 Thời khóa biểu đợt 1 K26_1 Bà Rịa Vũng Tàu - Lớp Quản lý công – SĐH (Điều chỉnh)
05/08/2016 Thời khóa biểu HK cuối năm 2016 (chính thức) Khóa 42 ĐHCQ (Điều chỉnh)
26/07/2016 Thời khóa biểu HK cuối năm 2016 (chính thức) Khóa 41 ĐHCQ - CLC (Điều chỉnh)
26/07/2016 Lịch thi tuyển sinh Khóa 21 – Liên thông đại học chính quy
26/07/2016 Thông báo v/v nghỉ học để thi tuyển sinh Khóa 21 Liên thông Đại học chính quy tại cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương Phường 5 Quận 10
25/07/2016 Thời khóa biểu HK cuối năm 2016 Khóa K2016 Đợt 1 Hệ VLVH
21/07/2016 Lịch thi tuyển sinh – Khóa 19 – VB2 ĐHCQ (đợt 2/2016)
19/07/2016 Thời khóa biểu dự kiến của các lớp học phần (học buổi tối) cho sinh viên hệ ĐHCQ
18/07/2016 Thời khóa biểu HK cuối năm 2016 (chính thức) Khóa 39 ĐHCQ - CLC
 
  Copyright © 2014 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5 - Quận 10 - TP. HCM