LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
23/05/2018 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 27 TP.HCM Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Cao học (Điều chỉnh)
23/05/2018 Thời khóa biểu chính thức Khóa K2018 LTCĐ Bình Thuận 1 [Kế toán doanh nghiệp] Hệ VLVH
23/05/2018 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 1) K28 Công nghệ Miền Đông Lớp Quản lý công
22/05/2018 Thời khóa biểu HK giữa năm 2018 của các khóa hệ ĐHCQ (Chính thức)
22/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 42 ĐHCQ (Điều chỉnh)
22/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 43 ĐHCQ (Điều chỉnh)
22/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 44 ĐHCQ (Điều chỉnh)
22/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 41 ĐHCQ (Điều chỉnh)
22/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 42 ĐHCQ chất lượng cao (Điều chỉnh)
22/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 19, 19B VB2CQ
15/05/2018 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 1) K28 Bà Rịa Vũng Tàu Lớp Tài chính công (Điều chỉnh)
15/05/2018 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) K27 Đồng Tháp Lớp Tài chính công
11/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 43 ĐHCQ chất lượng cao (Điều chỉnh)
08/05/2018 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) Khóa 27
08/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 41 ĐHCQ chất lượng cao (Điều chỉnh)