LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
13/03/2017 Thời khóa biểu học kỳ giữa năm 2017 Hệ ĐHCQ (Dự kiến)
20/02/2017 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2017 Hệ ĐHCQ, VB2CQ (bổ sung)
14/02/2017 Thông báo về việc công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi Tiếng Anh đầu ra
10/01/2017 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 26 Cao học (Điều chỉnh)
06/01/2017 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Khóa K2016 Đợt 3 Hệ VLVH
06/01/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 40 Đại học chính quy
06/01/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 39, 39CLC Đại học chính quy
06/01/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 41 Đại học chính quy
30/12/2016 Quy trình Lập kế hoạch đào tạo - Thời khóa biểu Sau đại học
23/12/2016 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 Khóa K2016 Đợt 3 Hệ Vừa làm vừa học
22/12/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 40 CLC Đại học chính quy
22/12/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 42 CLC Đại học chính quy
22/12/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 42 Đại học chính quy
22/12/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 41 CLC Đại học chính quy
22/12/2016 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 21 Liên thông đại học chính quy
 
  Copyright © 2014 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5 - Quận 10 - TP. HCM