LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
17/08/2017 Thời khóa biểu học phần tiến sĩ của khóa 2017 đợt 1
16/08/2017 Thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2017 hệ văn bằng hai chính quy và liên thông đại học chính quy (bổ sung)
09/08/2017 Thời khóa biểu khóa 22 LTĐHCQ HK cuối năm 2017 (học kỳ thứ 1)
07/08/2017 Thời khóa biểu học lại HP của hệ ĐHCQ HKC năm 2017 (dự kiến)
04/08/2017 Lịch thực hành máy tính học kỳ cuối năm 2017
03/08/2017 Thời khóa biểu học lại năm 2017 Hệ Vừa làm vừa học
02/08/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 chuyên ngành Quản trị bệnh viện Khóa 43 hệ ĐHCQ (dự kiến)
25/07/2017 Thời khóa biểu khóa 20 VB2CQ HK cuối năm 2017 (học kỳ thứ 1)
19/07/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 40
19/07/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 40 CLC
19/07/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 41
19/07/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 41 CLC
19/07/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 42
19/07/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 42 CLC
19/07/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 43