LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
26/05/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 40 CLC (Điều chỉnh)
25/05/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 41 (Điều chỉnh)
25/05/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 41 CLC (Điều chỉnh)
25/05/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 42 (Điều chỉnh)
25/05/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 42 CLC (Điều chỉnh)
25/05/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 43 (Điều chỉnh)
25/05/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 43 CLC (Điều chỉnh)
25/05/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 40 (Điều chỉnh)
19/05/2017 Thời khóa biểu học kỳ giữa năm 2017 Hệ ĐHCQ - Chính thức
10/05/2017 Thời khóa biểu học kỳ giữa năm 2017 Hệ ĐHCQ (Dự kiến) - Điều chỉnh
28/04/2017 Thời khóa biểu các học phần tiến sĩ khóa 2017 Đợt 1 (Điều chỉnh)
26/04/2017 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 K27_1 Đồng Nai - Lớp Thống kê
26/04/2017 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 K27_1 Cà Mau - Lớp Quản lý công
26/04/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 20B - Khóa 21 Liên thông đại học (Điều chỉnh)
26/04/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 18 - Khóa 18B Văn bằng 2 (Điều chỉnh)
 
  Copyright © 2014 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5 - Quận 10 - TP. HCM