LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
19/09/2018 Lịch thi tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2018
18/09/2018 Thời khóa biểu dự kiến (Đợt 1) lớp Quản lý công Khóa 28 bậc Cao học
18/09/2018 Thời khóa biểu chính thức (đợt 1) Lớp Thống kê Bắc Ninh Khóa 28.2
12/09/2018 Thời khóa biểu SĐH dự kiến (đợt 1) Khóa 28
11/09/2018 Thời khóa biểu HKC2018 chính thức Khóa 44 ĐHCQ Chất lượng cao (Điều chỉnh)
10/09/2018 Thời khóa biểu HKC2018 chính thức Khóa 44 ĐHCQ (Điều chỉnh)
10/09/2018 Thông báo v/v công bố kết quả chấm phúc khảo thi Tuyển sinh Khóa 23 Liên thông đại học chính quy
07/09/2018 Thời khóa biểu NCS học phần Phương pháp nghiên cứu định tính, Định lượng trong kinh doanh và quản lý, Kinh tế lượng của nghiên cứu sinh K2017 Đợt 2 và K2018 Đợt 1
07/09/2018 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 VB2/TP2 [Luật kinh doanh] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
07/09/2018 Thời khóa biểu Ôn thi Tiếng anh đầu ra VB2CQ, LT ĐHCQ năm 2018 (đợt 2)
31/08/2018 Thời khóa biểu dự kiến (đợt 1) Lớp Thống kê Bắc Ninh Khóa 28.2
31/08/2018 Thời khóa biểu học lại học phần Đầu tư tài chính - Cao học
20/08/2018 Thời Khóa Biểu chính thức học kỳ cuối năm 2018 của Khóa 23.1 - hệ Liên thông đại học chính quy (Điều chỉnh) Ngành Tài chính
20/08/2018 Thời khóa biểu chính thức của các lớp học phần (học buổi tối) dành cho sinh viên hệ ĐHCQ, ĐHCQ chất lượng cao
20/08/2018 Thời Khóa Biểu chính thức học kỳ cuối năm 2018 của Khóa 23.1 - hệ Liên thông đại học chính quy (Điều chỉnh) Ngành Kế toán doanh nghiệp