LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
21/09/2017 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 3 Hệ VLVH - Lớp Đồng Tháp 3 [Kế toán doanh nghiệp]
20/09/2017 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 3 Hệ VLVH
18/09/2017 Lịch ôn thi tiếng anh đầu ra chính thức Khóa 19 Văn bằng 2 đại học chính quy (đợt 1/2017)
18/09/2017 Lịch ôn thi tiếng anh đầu ra chính thức Khóa 21 Liên thông đại học chính quy (đợt 2/2017)
15/09/2017 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 Khóa 27 bậc cao học
08/09/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 khóa 43 hệ đại học chính quy chất lượng cao (chính thức)
07/09/2017 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 khóa 43 hệ đại học chính quy (chính thức)
07/09/2017 Thời khóa biểu (chính thức) học lại năm 2017 Hệ Vừa làm vừa học
29/08/2017 Thông báo về việc công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh K22 Liên thông đại học chính quy
24/08/2017 Thời khóa biểu học lại học phần Tài chính hành vi, Đầu tư tài chính hệ Cao học
24/08/2017 Thời khóa biểu chính thức đợt 3 Khóa 26 bậc cao học
24/08/2017 Thời khóa biểu học lại HP của hệ ĐHCQ HKC năm 2017 (chính thức)
17/08/2017 Thời khóa biểu học phần tiến sĩ của khóa 2017 đợt 1
16/08/2017 Thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2017 hệ văn bằng hai chính quy và liên thông đại học chính quy (bổ sung)
09/08/2017 Thời khóa biểu khóa 22 LTĐHCQ HK cuối năm 2017 (học kỳ thứ 1)