LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
13/07/2018 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 LTCĐ/TP2 [Kế toán doanh nghiệp] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
13/07/2018 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 VB2/TP2 [Luật kinh doanh] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
10/07/2018 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 Đợt 2 Hệ VLVH
21/06/2018 Công văn về khung thời gian đào tạo năm 2019
19/06/2018 Thời khóa biểu dự kiến Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 2)
19/06/2018 KHKT.QT.13 - Quy trình Quản lý phòng học, phòng thực hành máy tính
23/05/2018 Thời khóa biểu chính thức Khóa K2018 LTCĐ Bình Thuận 1 [Kế toán doanh nghiệp] Hệ VLVH
23/05/2018 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 1) K28 Công nghệ Miền Đông Lớp Quản lý công
23/05/2018 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 27 TP.HCM Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Cao học (Điều chỉnh)
22/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 42 ĐHCQ chất lượng cao (Điều chỉnh)
22/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 19, 19B VB2CQ
22/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 42 ĐHCQ (Điều chỉnh)
22/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 43 ĐHCQ (Điều chỉnh)
22/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 44 ĐHCQ (Điều chỉnh)
22/05/2018 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 41 ĐHCQ (Điều chỉnh)