LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
21/01/2019 Thời khóa biểu chính thức HKĐ 2019 các lớp HP Tiếng Anh P0 Khóa 44 ĐHCQ
21/01/2019 Thời khóa biểu SĐH dự kiến HKĐ2019 Khóa 27 của các lớp học phần chuyển tiếp hướng nghiên cứu
16/01/2019 Thời khóa biểu chính thức HKĐ 2019 của các lớp học phần (học buổi tối) dành cho sinh viên hệ ĐHCQ
14/01/2019 Thời khóa biểu chính thức của Khóa 23.2 hệ Liên thông đại học chính quy học kỳ đầu năm 2019 (Điều chỉnh)
09/01/2019 Thời khóa biểu HKĐ2019 Chính thức Khóa 43 ĐHCQ (Điều chỉnh)
04/01/2019 Thời khóa biểu dự kiến HKĐ 2019 của các lớp học phần (học buổi tối) dành cho sinh viên hệ ĐHCQ
03/01/2019 Thời khóa biểu chính thức của Khóa 23.2 hệ Liên thông đại học chính quy học kỳ đầu năm 2019 (học kỳ thứ 1)
02/01/2019 Thời khóa biểu HKĐ2019 Chính thức Khóa 42 ĐHCQ (Điều chỉnh)
28/12/2018 Thời khóa biểu HKĐ2019 Chính thức Khóa 43 ĐHCQ Chất lượng cao (Điều chỉnh)
28/12/2018 Thời khóa biểu HKĐ2019 Chính thức Khóa 44 ĐHCQ (Điều chỉnh)
27/12/2018 Thời khóa biểu (Đợt 1) chính thức năm 2019 Hệ Vừa làm vừa học
27/12/2018 Thời khóa biểu dự kiến (đợt 2) Lớp Thống kê Bắc Ninh Khóa 28.2
27/12/2018 Thời khóa biểu chính thức (Đợt 3) Khóa 27 chuyên ngành Luật kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển
27/12/2018 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) K28-1 Công nghệ Miền Đông Lớp Quản lý công
27/12/2018 Thời khóa biểu chính thức (Đợt 2) K28_1 TP.HCM - Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe