LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

 
Khóa[Filter]
Tên học phần[Filter]
STC[Filter]
Lớp[Filter]
Thứ[Filter]
Giờ học[Filter]
Phòng[Filter]
Ngày BĐ[Filter]
Ngày KT[Filter]
Địa điểm học[Filter]
v
v
DHCQK40IC3 - Living Online (3450006)31731345000601Thứ 207g10 - 10g40A30203/07/1710/07/1759C Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TP.HCM
DHCQK40IC3 - Living Online (3450006)31731345000601Thứ 407g10 - 10g40A30205/07/1712/07/1759C Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TP.HCM
DHCQK40IC3 - Living Online (3450006)31731345000601Thứ 607g10 - 10g40A30207/07/1714/07/1759C Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TP.HCM
DHCQK40IC3 - Living Online (3450006)31731345000602Thứ 207g10 - 10g40B51603/07/1710/07/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
DHCQK40IC3 - Living Online (3450006)31731345000602Thứ 407g10 - 10g40B51605/07/1712/07/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
DHCQK40IC3 - Living Online (3450006)31731345000602Thứ 607g10 - 10g40B51607/07/1714/07/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
DHCQK40IC3 - Living Online (3450006)31731345000603Thứ 607g10 - 10g40A30407/07/1714/07/1759C Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TP.HCM
DHCQK40IC3 - Living Online (3450006)31731345000603Thứ 207g10 - 10g40A30303/07/1710/07/1759C Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TP.HCM
DHCQK40IC3 - Living Online (3450006)31731345000603Thứ 407g10 - 10g40A30305/07/1712/07/1759C Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TP.HCM
DHCQK40IC3 - Living Online (3450006)31731345000604Thứ 207g10 - 10g40B51303/07/1710/07/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
Page 1 of 687 (6862 items)Prev[1]234567685686687Next
 
Khóa[Filter]
Tên học phần[Filter]
STC[Filter]
Lớp[Filter]
Thứ[Filter]
Giờ học[Filter]
Phòng[Filter]
Ngày BĐ[Filter]
Ngày KT[Filter]
Địa điểm học[Filter]
v
v
CHK27Ngân hàng quốc tế nâng cao (ADV606004)317C1ADV60600401Thứ 417g45 - 21g10E50307/03/1802/05/1854 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
CHK27Ngân hàng quốc tế nâng cao (ADV606004)317C1ADV60600401Thứ 617g45 - 21g10E50313/04/1804/05/1854 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
CHK27Ngân hàng quốc tế nâng cao (ADV606004)317C1ADV60600402Thứ 317g45 - 21g10A30906/03/1824/04/1859C Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TP.HCM
CHK27Ngân hàng quốc tế nâng cao (ADV606004)317C1ADV60600402Thứ 717g45 - 21g10A30914/04/1805/05/1859C Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TP.HCM
CHK27Ngân hàng quốc tế nâng cao (ADV606004)317C1ADV60600404Thứ 713g00 - 16g30D10117/03/1805/05/18196 Trần Quang Khải Q.1 TP.HCM
CHK27Ngân hàng quốc tế nâng cao (ADV606004)317C1ADV60600404CN13g00 - 16g30D10115/04/1806/05/18196 Trần Quang Khải Q.1 TP.HCM
CHK27Kế toán tài chính cao cấp 1 (ADV607004)317C1ADV60700401Thứ 417g45 - 21g10B50803/01/1807/02/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK27Kế toán tài chính cao cấp 1 (ADV607004)317C1ADV60700401Thứ 617g45 - 21g10B50805/01/1809/02/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK27Kế toán tài chính cao cấp 1 (ADV607004)317C1ADV60700402Thứ 617g45 - 21g10B41112/01/1802/03/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK27Kế toán tài chính cao cấp 1 (ADV607004)317C1ADV60700402Thứ 217g45 - 21g10B41108/01/1826/02/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
Page 1 of 27 (261 items)Prev[1]234567252627Next
 
Khóa[Filter]
Tên học phần[Filter]
Thứ[Filter]
Giờ học[Filter]
Phòng[Filter]
Ngày BĐ[Filter]
Ngày KT[Filter]
Địa điểm học[Filter]
v
v
K2017 VB2/TP3 [Kế toán doanh nghiệp]Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tếThứ 217g45 - 21g10B50909/10/1723/10/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
K2017 VB2/TP3 [Kế toán doanh nghiệp]Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tếThứ 417g45 - 21g10B50911/10/1725/10/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
K2017 VB2/TP3 [Kế toán doanh nghiệp]Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tếThứ 617g45 - 21g10B50913/10/1720/10/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
K2017 TP3 [Kinh doanh quốc tế]Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tếThứ 217g45 - 21g10DB(C33)06/11/1704/12/1791 Nguyễn Chí Thanh Q.5 TP.HCM
K2017 TP3 [Kinh doanh quốc tế]Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tếThứ 417g45 - 21g10DB(C33)08/11/1729/11/1791 Nguyễn Chí Thanh Q.5 TP.HCM
K2017 TP3 [Kinh doanh quốc tế]Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tếThứ 617g45 - 21g10DB(C33)10/11/1701/12/1791 Nguyễn Chí Thanh Q.5 TP.HCM
K2017 Đồng Tháp 3 [Kế toán doanh nghiệp]Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tếThứ 707g10 - 11g30CDDT(P1)11/11/1718/11/17259 Thiên Hộ Dương, P Hòa Thuận, TP Cao Lãnh
K2017 Đồng Tháp 3 [Kế toán doanh nghiệp]Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tếThứ 713g00 - 17g20CDDT(P1)11/11/1718/11/17259 Thiên Hộ Dương, P Hòa Thuận, TP Cao Lãnh
K2017 Đồng Tháp 3 [Kế toán doanh nghiệp]Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tếThứ 717g45 - 21g10CDDT(P1)11/11/1718/11/17259 Thiên Hộ Dương, P Hòa Thuận, TP Cao Lãnh
K2017 Đồng Tháp 3 [Kế toán doanh nghiệp]Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tếCN07g10 - 11g30CDDT(P1)12/11/1719/11/17259 Thiên Hộ Dương, P Hòa Thuận, TP Cao Lãnh
Page 1 of 253 (2525 items)Prev[1]234567251252253Next