LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

 
Khóa[Filter]
Tên học phần[Filter]
STC[Filter]
Lớp[Filter]
Thứ[Filter]
Giờ học[Filter]
Phòng[Filter]
Ngày BĐ[Filter]
Ngày KT[Filter]
Địa điểm học[Filter]
v
v
DHCLCK41Kinh tế phát triển (3010135)21831301013501Thứ 207g10 - 11g30E10111/06/1818/06/1854 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
DHCLCK41Kinh tế phát triển (3010135)21831301013501Thứ 407g10 - 11g30E10113/06/1820/06/1854 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
DHCLCK41Kinh tế phát triển (3010135)21831301013501Thứ 607g10 - 11g30E10115/06/1822/06/1854 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
DHCLCK41Kinh tế quốc tế (3010606)21831301060601Thứ 312g45 - 17g05E10112/06/1819/06/1854 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
DHCLCK41Kinh tế quốc tế (3010606)21831301060601Thứ 512g45 - 17g05E10114/06/1828/06/1854 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
DHCLCK41Kinh tế quốc tế (3010606)21831301060601Thứ 712g45 - 17g05E10116/06/1816/06/1854 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
DHCQK41HPCQuản trị doanh nghiệp (3020502)21831302050201Thứ 212g45 - 17g05B21311/06/1818/06/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
DHCQK41HPCQuản trị doanh nghiệp (3020502)21831302050201Thứ 412g45 - 17g05B21313/06/1820/06/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
DHCQK41HPCQuản trị doanh nghiệp (3020502)21831302050201Thứ 612g45 - 17g05B21315/06/1822/06/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
DHCQK41HPCMarketing căn bản (3030309)31831303030902Thứ 307g10 - 11g30B21612/06/1803/07/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
Page 1 of 568 (5675 items)Prev[1]234567566567568Next
 
Khóa[Filter]
Tên học phần[Filter]
STC[Filter]
Lớp[Filter]
Thứ[Filter]
Giờ học[Filter]
Phòng[Filter]
Ngày BĐ[Filter]
Ngày KT[Filter]
Địa điểm học[Filter]
v
v
CHK27Ngân hàng quốc tế nâng cao (ADV606004)317C1ADV60600401Thứ 417g45 - 21g10E50307/03/1802/05/1854 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
CHK27Ngân hàng quốc tế nâng cao (ADV606004)317C1ADV60600401Thứ 617g45 - 21g10E50313/04/1804/05/1854 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
CHK27Ngân hàng quốc tế nâng cao (ADV606004)317C1ADV60600402Thứ 317g45 - 21g10A30906/03/1824/04/1859C Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TP.HCM
CHK27Ngân hàng quốc tế nâng cao (ADV606004)317C1ADV60600402Thứ 717g45 - 21g10A30914/04/1805/05/1859C Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TP.HCM
CHK27Ngân hàng quốc tế nâng cao (ADV606004)317C1ADV60600404Thứ 713g00 - 16g30D10117/03/1805/05/18196 Trần Quang Khải Q.1 TP.HCM
CHK27Ngân hàng quốc tế nâng cao (ADV606004)317C1ADV60600404CN13g00 - 16g30D10115/04/1806/05/18196 Trần Quang Khải Q.1 TP.HCM
CHK27Kế toán tài chính cao cấp 2 (ADV607005)317C1ADV60700501Thứ 217g45 - 21g10B50805/03/1826/03/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK27Kế toán tài chính cao cấp 2 (ADV607005)317C1ADV60700501Thứ 417g45 - 21g10B50807/03/1828/03/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK27Kế toán tài chính cao cấp 2 (ADV607005)317C1ADV60700501Thứ 617g45 - 21g10B50809/03/1830/03/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK27Kế toán tài chính cao cấp 2 (ADV607005)317C1ADV60700502Thứ 217g45 - 21g10B41105/03/1826/03/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
Page 1 of 32 (312 items)Prev[1]234567303132Next
 
Khóa[Filter]
Tên học phần[Filter]
Thứ[Filter]
Giờ học[Filter]
Phòng[Filter]
Ngày BĐ[Filter]
Ngày KT[Filter]
Địa điểm học[Filter]
v
v
K2015 TP.HCM 1 [ Quản trị ]Quản trị dự ánThứ 217g45 - 21g10B20722/10/1812/11/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
K2015 TP.HCM 1 [ Quản trị ]Quản trị dự ánThứ 417g45 - 21g10B20717/10/1814/11/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
K2015 TP.HCM 1 [ Quản trị ]Quản trị dự ánThứ 617g45 - 21g10B20719/10/1816/11/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
K2015 TP2 [Quản Trị]Luật kinh tếThứ 417g45 - 21g10D40315/08/1817/10/18196 Trần Quang Khải Q.1 TP.HCM
K2015 TP2 [Quản Trị]Nghiệp vụ ngân hàng TMThứ 217g45 - 21g10D40329/10/1812/11/18196 Trần Quang Khải Q.1 TP.HCM
K2015 TP2 [Quản Trị]Nghiệp vụ ngân hàng TMThứ 417g45 - 21g10D40324/10/1814/11/18196 Trần Quang Khải Q.1 TP.HCM
K2015 TP2 [Quản Trị]Nghiệp vụ ngân hàng TMThứ 617g45 - 21g10D40326/10/1809/11/18196 Trần Quang Khải Q.1 TP.HCM
K2015 TP.HCM 1 [ Quản trị ]Quản trị sản xuấtThứ 217g45 - 21g10B20724/09/1815/10/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
K2015 TP.HCM 1 [ Quản trị ]Quản trị sản xuấtThứ 417g45 - 21g10B20719/09/1810/10/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
K2015 TP.HCM 1 [ Quản trị ]Quản trị sản xuấtThứ 617g45 - 21g10B20707/09/1812/10/18279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
Page 1 of 150 (1500 items)Prev[1]234567148149150Next