LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

 
Khóa[Filter]
Tên học phần[Filter]
STC[Filter]
Lớp[Filter]
Thứ[Filter]
Giờ học[Filter]
Phòng[Filter]
Ngày BĐ[Filter]
Ngày KT[Filter]
Địa điểm học[Filter]
v
v
DHCQK40Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu (3010107)31731301010701Thứ 207g10 - 11g30B21512/06/1703/07/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
DHCQK40Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu (3010107)31731301010701Thứ 407g10 - 11g30B21514/06/1705/07/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
DHCQK40Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu (3010107)31731301010701Thứ 607g10 - 11g30B21516/06/1707/07/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
DHCLCK40Kinh tế phát triển (3010135)21731301013501Thứ 307g10 - 11g30E30213/06/1727/06/1754 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
DHCLCK40Kinh tế phát triển (3010135)21731301013501Thứ 507g10 - 11g30E30215/06/1729/06/1754 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
DHCLCK40Kinh tế phát triển (3010135)21731301013501Thứ 707g10 - 11g30E30217/06/1701/07/1754 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
DHCLCK40Kinh tế vĩ mô I (3010206)31731301020601Thứ 207g10 - 11g30E10112/06/1703/07/1754 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
DHCLCK40Kinh tế vĩ mô I (3010206)31731301020601Thứ 407g10 - 11g30E10114/06/1705/07/1754 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
DHCLCK40Kinh tế vĩ mô I (3010206)31731301020601Thứ 607g10 - 11g30E10116/06/1707/07/1754 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
DHCLCK40Kinh tế vĩ mô I (3010206)31731301020602Thứ 213g00 - 17g20E10112/06/1703/07/1754 Nguyễn Văn Thủ Q.1 TP.HCM
Page 1 of 443 (4421 items)Prev[1]234567441442443Next
 
Khóa[Filter]
Tên học phần[Filter]
STC[Filter]
Lớp[Filter]
Thứ[Filter]
Giờ học[Filter]
Phòng[Filter]
Ngày BĐ[Filter]
Ngày KT[Filter]
Địa điểm học[Filter]
v
v
CHK26Kế toán quản trị417D1ACC51201Thứ 217g45 - 21g10B40915/05/1728/08/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK26Kế toán quản trị417D1ACC51202Thứ 317g45 - 21g10B40909/05/1729/08/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK26Kế toán quản trị417D1ACC51202Thứ 717g45 - 21g10B40926/08/1726/08/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK26Kế toán quản trị417D1ACC51203Thứ 713g00 - 16g30B51006/05/1726/08/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK26Kế toán quản trị417D1ACC51203CN13g00 - 16g30B51003/09/1703/09/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK26Hệ thống thông tin kế toán417D1ACC51301Thứ 417g45 - 21g10B40903/05/1730/08/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK26Hệ thống thông tin kế toán417D1ACC51302Thứ 517g45 - 21g10B40911/05/1731/08/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK26Hệ thống thông tin kế toán417D1ACC51302Thứ 717g45 - 21g10B40919/08/1719/08/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK26Hệ thống thông tin kế toán417D1ACC51303CN07g10 - 10g40B51014/05/1703/09/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
CHK26Hệ thống thông tin kế toán417D1ACC51303CN13g00 - 16g30B51027/08/1727/08/17279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM
Page 1 of 9 (84 items)Prev[1]23456789Next
 
Khóa[Filter]
Tên học phần[Filter]
Thứ[Filter]
Giờ học[Filter]
Phòng[Filter]
Ngày BĐ[Filter]
Ngày KT[Filter]
Địa điểm học[Filter]
v
v
K2013 Tây Ninh 2 [Kế toán]Phân tích HĐ Kinh doanhThứ 707g10 - 11g30TN(P1)08/07/1715/07/17Tây Ninh
K2013 Tây Ninh 2 [Kế toán]Phân tích HĐ Kinh doanhThứ 713g00 - 17g20TN(P1)08/07/1715/07/17Tây Ninh
K2013 Tây Ninh 2 [Kế toán]Phân tích HĐ Kinh doanhCN07g10 - 11g30TN(P1)09/07/1716/07/17Tây Ninh
K2013 Tây Ninh 2 [Kế toán]Phân tích HĐ Kinh doanhCN13g00 - 17g20TN(P1)09/07/1716/07/17Tây Ninh
K2013 Tây Ninh 2 [Kế toán]Tổ chức c.tác kế toán trong DNThứ 707g10 - 11g30TN(P1)05/08/1712/08/17Tây Ninh
K2013 Tây Ninh 2 [Kế toán]Tổ chức c.tác kế toán trong DNThứ 713g00 - 17g20TN(P1)05/08/1712/08/17Tây Ninh
K2013 Tây Ninh 2 [Kế toán]Tổ chức c.tác kế toán trong DNCN07g10 - 11g30TN(P1)06/08/1713/08/17Tây Ninh
K2013 Tây Ninh 2 [Kế toán]Tổ chức c.tác kế toán trong DNCN13g00 - 17g20TN(P1)06/08/1713/08/17Tây Ninh
K2013 Tây Ninh 2 [Kế toán]Kiểm toán 1Thứ 707g10 - 11g30TN(P1)06/05/1713/05/17Tây Ninh
K2013 Tây Ninh 2 [Kế toán]Kiểm toán 1Thứ 713g00 - 17g20TN(P1)06/05/1713/05/17Tây Ninh
Page 1 of 108 (1074 items)Prev[1]234567106107108Next