LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

Trang này cho phép bạn tìm lịch thi sắp tới theo Bậc/Hệ/Khóa - Ngành - Học phần.
Nếu bạn muốn tìm lịch thi cũ và mới theo nhiều tiêu thức, xin vui lòng vào mục
TRA CỨU LỊCH THI
Nhấp chuột vào [+]/[-] để xem/ẩn Lịch thi theo Khóa học - Ngành và Học phần
Bậc đào tạo
Hệ đào tạo
Các khóa đào tạo đang có lịch thi
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 41
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 41 CLC
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 42
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 42 CLC
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 43
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 43 CLC
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 44
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 44 CLC
[Expand]Đại họcLiên thôngKhóa 22
[Expand]Đại họcLiên thôngKhóa 23.1
[Expand]Đại họcVăn bằng 2Khóa 19B
[Expand]Đại họcVăn bằng 2Khóa 20
[Expand]Đại họcVăn bằng 2Khóa 20B
[Expand]Đại họcVăn bằng 2Khóa 21.1
 
Trang này cho phép bạn tìm lịch thi sắp tới theo Bậc/Hệ/Khóa - Ngành - Học phần.
Nếu bạn muốn tìm lịch thi cũ và mới theo nhiều tiêu thức, xin vui lòng vào mục
TRA CỨU LỊCH THI
Nhấp chuột vào [+]/[-] để xem/ẩn Lịch thi theo Khóa học - Ngành và Học phần
Bậc đào tạo
Hệ đào tạo
Các khóa đào tạo đang có lịch thi
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 27
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 28
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 28 (Đào tạo theo địa chỉ)
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 28 (Quản trị sức khỏe)
 
Trang này cho phép bạn tìm lịch thi sắp tới theo Hệ/Khóa - Học phần.
Nếu bạn muốn tìm lịch thi cũ và mới theo nhiều tiêu thức, xin vui lòng vào mục
TRA CỨU LỊCH THI
Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi, do vậy Sinh viên nên quay lại xem lịch chính thức trước ngày thi 3 ngày.
Nhấp chuột vào [+]/[-] để xem/ẩn Lịch thi theo Khóa học - Lớp
Hệ
Các khóa - lớp đào tạo đang có lịch thi
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 1 [ NT ]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 1 [ TCDN ]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 2 [ Kế toán ]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 2 [ TCDN ]
[Expand]VLVHK2014 LTTC/TP.HCM 2 [ Kế toán ]
[Expand]VLVHK2014 TP.HCM 2 [ Kế toán ]
[Expand]VLVHK2014 TP.HCM 2 [ Quản trị ]
[Expand]VLVHK2015 LTCĐ/CĐ KTCN 1 [ Tài chính ]
[Expand]VLVHK2015 TP.HCM 1 [ Kế toán ]
[Expand]VLVHK2015 TP.HCM 1 [ Quản trị ]
[Expand]VLVHK2015 TP2 [Kế toán DN]
[Expand]VLVHK2015 TP2 [Ngoại Thương]
[Expand]VLVHK2015 TP2 [Quản Trị]
[Expand]VLVHK2016 Gia Lai 1 [Kế toán DN]
[Expand]VLVHK2016 HVCB3 [Luật và Quản trị địa phương]
Trang 1/6 (82 dòng)Prev[1]23456Next
 
LỊCH THI TIẾNG ANH ĐẦU RA
19/09/18 Lịch thi tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2018
11/04/18 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K22 – LTĐHCQ (đợt 1)
11/04/18 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K19 – VB2CQ (đợt 2)
03/04/18 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2018 (Đợt 1)
30/03/18 Thông báo v/v thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2018 (Đợt 1)
16/11/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K21 – LTĐHCQ (đợt 2)
16/11/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K19 – VB2CQ (đợt 1)
27/09/17 Thông báo v/v thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 2)
27/09/17 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 2)
14/04/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 18 – Văn bằng 2 chính quy (đợt 2)
14/04/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 21 – Liên thông đại học chính quy (đợt 1)
10/04/17 Thông báo v/v thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 1)
10/04/17 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 1)
14/11/16 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt 1 Khóa 18 Văn bằng 2 chính quy
14/11/16 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt 2 Khóa 20 Liên thông đại học chính quy
03/10/16 Thông báo v/v thi tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2016 (Đợt 2)
03/10/16 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2016 (Đợt 2)
03/04/16 Thông báo về việc thi Tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2016 (Đợt 1)
03/04/16 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi Tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2016 (Đợt 1)
24/11/15 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt 1 Khóa 17 Văn bằng 2 chính quy
Trang 1/2 (25 dòng)Prev[1]2Next
LỊCH THI TUYỂN SINH - TỐT NGHIỆP
07/06/17 Lịch thi tuyển sinh Khóa 22 – Liên thông đại học chính quy
26/07/16 Lịch thi tuyển sinh Khóa 21 – Liên thông đại học chính quy
21/07/16 Lịch thi tuyển sinh – Khóa 19 – VB2 ĐHCQ (đợt 2/2016)
25/12/15 Lịch thi tuyển sinh Khóa 19 – Hệ Văn bằng 2 đại học chính quy
24/11/15 Lịch thi học phần cuối khóa (Thi lần 8) Khóa 34 Đại học chính quy và các khóa trước về dự thi cùng
17/07/15 Lịch thi tuyển sinh Khóa 18 Văn bằng 2 chính quy Đợt 2 năm 2015
29/05/15 Lịch thi tuyển sinh Khóa 20 – Liên thông đại học chính quy
13/04/15 Lịch thi học phần cuối khóa (thi lần 7) của sinh viên Khóa 34 – Đại học chính quy và các khóa trước về dự thi cùng
29/12/14 Lịch thi tuyển sinh Khóa 18 Văn bằng 2 đại học chính quy