LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

Trang này cho phép bạn tìm lịch thi sắp tới theo Bậc/Hệ/Khóa - Ngành - Học phần.
Nếu bạn muốn tìm lịch thi cũ và mới theo nhiều tiêu thức, xin vui lòng vào mục
TRA CỨU LỊCH THI
Nhấp chuột vào [+]/[-] để xem/ẩn Lịch thi theo Khóa học - Ngành và Học phần
Bậc đào tạo
Hệ đào tạo
Các khóa đào tạo đang có lịch thi
 
Hiện tại chưa có lịch thi
 
Trang này cho phép bạn tìm lịch thi sắp tới theo Bậc/Hệ/Khóa - Ngành - Học phần.
Nếu bạn muốn tìm lịch thi cũ và mới theo nhiều tiêu thức, xin vui lòng vào mục
TRA CỨU LỊCH THI
Nhấp chuột vào [+]/[-] để xem/ẩn Lịch thi theo Khóa học - Ngành và Học phần
Bậc đào tạo
Hệ đào tạo
Các khóa đào tạo đang có lịch thi
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 28
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 29
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 29 (đào tạo theo địa chỉ)
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 29 (đào tạo theo địa chỉ) Đợt 2
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 29 (Quản trị sức khỏe)
 
Trang này cho phép bạn tìm lịch thi sắp tới theo Hệ/Khóa - Học phần.
Nếu bạn muốn tìm lịch thi cũ và mới theo nhiều tiêu thức, xin vui lòng vào mục
TRA CỨU LỊCH THI
Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi, do vậy Sinh viên nên quay lại xem lịch chính thức trước ngày thi 3 ngày.
Nhấp chuột vào [+]/[-] để xem/ẩn Lịch thi theo Khóa học - Lớp
Hệ
Các khóa - lớp đào tạo đang có lịch thi
[Expand]VLVHK2015 TP2 [Quản Trị]
[Expand]VLVHK2017 Đắk Lắk 3 [Quản lý kinh tế]
[Expand]VLVHK2017 Đồng Tháp 3 [Kế toán doanh nghiệp]
[Expand]VLVHK2017 LĐLĐTP 3 [Quản trị]
[Expand]VLVHK2017 TP1 [Kế toán DN
[Expand]VLVHK2017 TP1 [Quản lý nguồn nhân lực]
[Expand]VLVHK2017 TP2 [KTDN]
[Expand]VLVHK2017 TP2 [QLNNL]
[Expand]VLVHK2017 TP3 [Kế toán doanh nghiệp]
[Expand]VLVHK2017 TP3 [Kinh doanh quốc tế]
[Expand]VLVHK2017 TP3 [Quản trị]
[Expand]VLVHK2017 VB2/HVCBTP3 [Luật và quản trị địa phươn
[Expand]VLVHK2018 LTTC/TP1 [Kế toán doanh nghiệp]
[Expand]VLVHK2018 LTTC/TP1 [Kế toán doanh nghiệp_BS]
[Expand]VLVHK2018 LTTC/TP2 [Kế toán doanh nghiệp]
Trang 1/8 (108 dòng)Prev[1]2345678Next
 
LỊCH THI TIẾNG ANH ĐẦU RA
20/05/20 Lịch thi tiếng anh đầu ra Bậc Sau đại học năm 2020 (đợt 1)
05/05/20 Lịch thi tiếng anh đầu ra VB2 CQ K21.1 HKĐ2020
05/05/20 Lịch thi tiếng anh đầu ra LT ĐHCQ K24.1 HKĐ2020
29/11/19 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2019 (đợt 4)
17/10/19 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 23 – Liên thông đại học chính quy (HKC2019)
17/10/19 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 20 – Văn bằng 2 chính quy (HKC2019)
26/08/19 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2019 (đợt 3)
25/02/19 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2019 (đợt 1)
05/12/18 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra các khóa hệ Vừa làm vừa học tại Tp.HCM năm 2018
19/09/18 Lịch thi tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2018
11/04/18 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K22 – LTĐHCQ (đợt 1)
11/04/18 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K19 – VB2CQ (đợt 2)
03/04/18 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2018 (Đợt 1)
30/03/18 Thông báo v/v thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2018 (Đợt 1)
16/11/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K21 – LTĐHCQ (đợt 2)
16/11/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K19 – VB2CQ (đợt 1)
27/09/17 Thông báo v/v thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 2)
27/09/17 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 2)
14/04/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 18 – Văn bằng 2 chính quy (đợt 2)
14/04/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 21 – Liên thông đại học chính quy (đợt 1)
Trang 1/2 (34 dòng)Prev[1]2Next
LỊCH THI TUYỂN SINH - TỐT NGHIỆP
07/06/17 Lịch thi tuyển sinh Khóa 22 – Liên thông đại học chính quy
26/07/16 Lịch thi tuyển sinh Khóa 21 – Liên thông đại học chính quy
21/07/16 Lịch thi tuyển sinh – Khóa 19 – VB2 ĐHCQ (đợt 2/2016)
25/12/15 Lịch thi tuyển sinh Khóa 19 – Hệ Văn bằng 2 đại học chính quy
24/11/15 Lịch thi học phần cuối khóa (Thi lần 8) Khóa 34 Đại học chính quy và các khóa trước về dự thi cùng
17/07/15 Lịch thi tuyển sinh Khóa 18 Văn bằng 2 chính quy Đợt 2 năm 2015
29/05/15 Lịch thi tuyển sinh Khóa 20 – Liên thông đại học chính quy
13/04/15 Lịch thi học phần cuối khóa (thi lần 7) của sinh viên Khóa 34 – Đại học chính quy và các khóa trước về dự thi cùng
29/12/14 Lịch thi tuyển sinh Khóa 18 Văn bằng 2 đại học chính quy