LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

Trang này cho phép bạn tìm lịch thi sắp tới theo Bậc/Hệ/Khóa - Ngành - Học phần.
Nếu bạn muốn tìm lịch thi cũ và mới theo nhiều tiêu thức, xin vui lòng vào mục
TRA CỨU LỊCH THI
Nhấp chuột vào [+]/[-] để xem/ẩn Lịch thi theo Khóa học - Ngành và Học phần
Bậc đào tạo
Hệ đào tạo
Các khóa đào tạo đang có lịch thi
 
Hiện tại chưa có lịch thi
 
Trang này cho phép bạn tìm lịch thi sắp tới theo Bậc/Hệ/Khóa - Ngành - Học phần.
Nếu bạn muốn tìm lịch thi cũ và mới theo nhiều tiêu thức, xin vui lòng vào mục
TRA CỨU LỊCH THI
Nhấp chuột vào [+]/[-] để xem/ẩn Lịch thi theo Khóa học - Ngành và Học phần
Bậc đào tạo
Hệ đào tạo
Các khóa đào tạo đang có lịch thi
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 26
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 27
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)
 
Trang này cho phép bạn tìm lịch thi sắp tới theo Hệ/Khóa - Học phần.
Nếu bạn muốn tìm lịch thi cũ và mới theo nhiều tiêu thức, xin vui lòng vào mục
TRA CỨU LỊCH THI
Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi, do vậy Sinh viên nên quay lại xem lịch chính thức trước ngày thi 3 ngày.
Nhấp chuột vào [+]/[-] để xem/ẩn Lịch thi theo Khóa học - Lớp
Hệ
Các khóa - lớp đào tạo đang có lịch thi
[Expand]VLVHK2013 Bến Tre 2 [ KTPT ]
[Expand]VLVHK2013 Bình Phước 2 [ Luật]
[Expand]VLVHK2013 Bình Phước 2 [ TCC ]
[Expand]VLVHK2013 Tây Ninh 2 [ Kế toán ]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 2 [ Kế toán ]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 2 [ KTLD ]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 2 [ Ngoại thương]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 2 [ QT 1]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 2 [ QT 2 ]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 2 [ TCDN ]
[Expand]VLVHK2014 Đắk Lắk 2 [QLKT]
[Expand]VLVHK2014 LTTC/Bạc Liêu 2 [ Kế toán ]
[Expand]VLVHK2014 LTTC/Đồng Nai 2 [ Kế toán ]
[Expand]VLVHK2014 LTTC/TP.HCM 1 [ Kế toán ]
[Expand]VLVHK2014 LTTC/TP.HCM 1 [ NH ]
Trang 1/5 (70 dòng)Prev[1]2345Next
 
LỊCH THI TIẾNG ANH ĐẦU RA
16/11/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K21 – LTĐHCQ (đợt 2)
16/11/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K19 – VB2CQ (đợt 1)
27/09/17 Thông báo v/v thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 2)
27/09/17 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 2)
14/04/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 18 – Văn bằng 2 chính quy (đợt 2)
14/04/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 21 – Liên thông đại học chính quy (đợt 1)
10/04/17 Thông báo v/v thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 1)
10/04/17 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 1)
14/11/16 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt 1 Khóa 18 Văn bằng 2 chính quy
14/11/16 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt 2 Khóa 20 Liên thông đại học chính quy
03/10/16 Thông báo v/v thi tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2016 (Đợt 2)
03/10/16 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2016 (Đợt 2)
03/04/16 Thông báo về việc thi Tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2016 (Đợt 1)
03/04/16 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi Tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2016 (Đợt 1)
24/11/15 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt 1 Khóa 17 Văn bằng 2 chính quy
24/11/15 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt 2 Khóa 19 Liên thông đại học chính quy
28/09/15 Thông báo về việc thi tiếng Anh đầu ra sau đại học năm 2015 (đợt 2)
28/09/15 Danh sách thí sinh tham dự tiếng Anh đầu ra bậc sau đại học năm 2015 (đợt 2)
13/04/15 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 16 – Văn bằng 2 chính quy (đợt 2)
13/04/15 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 19 – Liên thông đại học chính quy (đợt 1)
LỊCH THI TUYỂN SINH - TỐT NGHIỆP
07/06/17 Lịch thi tuyển sinh Khóa 22 – Liên thông đại học chính quy
26/07/16 Lịch thi tuyển sinh Khóa 21 – Liên thông đại học chính quy
21/07/16 Lịch thi tuyển sinh – Khóa 19 – VB2 ĐHCQ (đợt 2/2016)
25/12/15 Lịch thi tuyển sinh Khóa 19 – Hệ Văn bằng 2 đại học chính quy
24/11/15 Lịch thi học phần cuối khóa (Thi lần 8) Khóa 34 Đại học chính quy và các khóa trước về dự thi cùng
17/07/15 Lịch thi tuyển sinh Khóa 18 Văn bằng 2 chính quy Đợt 2 năm 2015
29/05/15 Lịch thi tuyển sinh Khóa 20 – Liên thông đại học chính quy
13/04/15 Lịch thi học phần cuối khóa (thi lần 7) của sinh viên Khóa 34 – Đại học chính quy và các khóa trước về dự thi cùng
29/12/14 Lịch thi tuyển sinh Khóa 18 Văn bằng 2 đại học chính quy