LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

Trang này cho phép bạn tìm lịch thi sắp tới theo Bậc/Hệ/Khóa - Ngành - Học phần.
Nếu bạn muốn tìm lịch thi cũ và mới theo nhiều tiêu thức, xin vui lòng vào mục
TRA CỨU LỊCH THI
Nhấp chuột vào [+]/[-] để xem/ẩn Lịch thi theo Khóa học - Ngành và Học phần
Bậc đào tạo
Hệ đào tạo
Các khóa đào tạo đang có lịch thi
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 40
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 40 CLC
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 41
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 41 CLC
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 42
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 42 CLC
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 43
[Expand]Đại họcChính quyKhóa 43 CLC
[Expand]Đại họcLiên thôngKhóa 21
[Expand]Đại họcLiên thôngKhóa 22
[Expand]Đại họcVăn bằng 2Khóa 18B
[Expand]Đại họcVăn bằng 2Khóa 19
[Expand]Đại họcVăn bằng 2Khóa 19B
[Expand]Đại họcVăn bằng 2Khóa 20
 
Trang này cho phép bạn tìm lịch thi sắp tới theo Bậc/Hệ/Khóa - Ngành - Học phần.
Nếu bạn muốn tìm lịch thi cũ và mới theo nhiều tiêu thức, xin vui lòng vào mục
TRA CỨU LỊCH THI
Nhấp chuột vào [+]/[-] để xem/ẩn Lịch thi theo Khóa học - Ngành và Học phần
Bậc đào tạo
Hệ đào tạo
Các khóa đào tạo đang có lịch thi
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 26
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 26 (Đào tạo theo địa chỉ)
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 27
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)
[Expand]Sau đại họcChính quyKhóa 27 (Quản trị sức khỏe)
 
Trang này cho phép bạn tìm lịch thi sắp tới theo Hệ/Khóa - Học phần.
Nếu bạn muốn tìm lịch thi cũ và mới theo nhiều tiêu thức, xin vui lòng vào mục
TRA CỨU LỊCH THI
Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi, do vậy Sinh viên nên quay lại xem lịch chính thức trước ngày thi 3 ngày.
Nhấp chuột vào [+]/[-] để xem/ẩn Lịch thi theo Khóa học - Lớp
Hệ
Các khóa - lớp đào tạo đang có lịch thi
[Expand]VLVHHọc lại ngoài kế hoạch năm 2017 (đợt 1)
[Expand]VLVHK2012 TP.HCM 1 [ Ngân hàng ]
[Expand]VLVHK2012 TP.HCM 1 [ QTKD 1 ]
[Expand]VLVHK2013 Bến Tre 2 [ KTPT ]
[Expand]VLVHK2013 Bình Phước 2 [ Luật]
[Expand]VLVHK2013 Bình Phước 2 [ TCC ]
[Expand]VLVHK2013 Kiên Giang 2 [QLKT]
[Expand]VLVHK2013 Tây Ninh 2 [ Kế toán ]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 1 [ Kế toán ]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 1 [ TCDN ]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 2 [ Kế toán ]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 2 [ KTLD ]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 2 [ Ngoại thương]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 2 [ QT 1]
[Expand]VLVHK2013 TP.HCM 2 [ QT 2 ]
Trang 1/6 (80 dòng)Prev[1]23456Next
 
LỊCH THI TIẾNG ANH ĐẦU RA
16/11/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K21 – LTĐHCQ (đợt 2)
16/11/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K19 – VB2CQ (đợt 1)
27/09/17 Thông báo v/v thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 2)
27/09/17 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 2)
14/04/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 18 – Văn bằng 2 chính quy (đợt 2)
14/04/17 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 21 – Liên thông đại học chính quy (đợt 1)
10/04/17 Thông báo v/v thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 1)
10/04/17 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2017 (Đợt 1)
14/11/16 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt 1 Khóa 18 Văn bằng 2 chính quy
14/11/16 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt 2 Khóa 20 Liên thông đại học chính quy
03/10/16 Thông báo v/v thi tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2016 (Đợt 2)
03/10/16 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2016 (Đợt 2)
03/04/16 Thông báo về việc thi Tiếng Anh đầu ra Sau đại học năm 2016 (Đợt 1)
03/04/16 Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi Tiếng Anh đầu ra bậc Sau đại học năm 2016 (Đợt 1)
24/11/15 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt 1 Khóa 17 Văn bằng 2 chính quy
24/11/15 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt 2 Khóa 19 Liên thông đại học chính quy
28/09/15 Thông báo về việc thi tiếng Anh đầu ra sau đại học năm 2015 (đợt 2)
28/09/15 Danh sách thí sinh tham dự tiếng Anh đầu ra bậc sau đại học năm 2015 (đợt 2)
13/04/15 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 16 – Văn bằng 2 chính quy (đợt 2)
13/04/15 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 19 – Liên thông đại học chính quy (đợt 1)
LỊCH THI TUYỂN SINH - TỐT NGHIỆP
07/06/17 Lịch thi tuyển sinh Khóa 22 – Liên thông đại học chính quy
26/07/16 Lịch thi tuyển sinh Khóa 21 – Liên thông đại học chính quy
21/07/16 Lịch thi tuyển sinh – Khóa 19 – VB2 ĐHCQ (đợt 2/2016)
25/12/15 Lịch thi tuyển sinh Khóa 19 – Hệ Văn bằng 2 đại học chính quy
24/11/15 Lịch thi học phần cuối khóa (Thi lần 8) Khóa 34 Đại học chính quy và các khóa trước về dự thi cùng
17/07/15 Lịch thi tuyển sinh Khóa 18 Văn bằng 2 chính quy Đợt 2 năm 2015
29/05/15 Lịch thi tuyển sinh Khóa 20 – Liên thông đại học chính quy
13/04/15 Lịch thi học phần cuối khóa (thi lần 7) của sinh viên Khóa 34 – Đại học chính quy và các khóa trước về dự thi cùng
29/12/14 Lịch thi tuyển sinh Khóa 18 Văn bằng 2 đại học chính quy