LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

18/09/17 Lịch ôn thi tiếng anh đầu ra chính thức Khóa 19 Văn bằng 2 đại học chính quy (đợt 1/2017)
18/09/17 Lịch ôn thi tiếng anh đầu ra chính thức Khóa 21 Liên thông đại học chính quy (đợt 2/2017)
08/09/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 khóa 43 hệ đại học chính quy chất lượng cao (chính thức)
07/09/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 khóa 43 hệ đại học chính quy (chính thức)
24/08/17 Thời khóa biểu học lại HP của hệ ĐHCQ HKC năm 2017 (chính thức)
16/08/17 Thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2017 hệ văn bằng hai chính quy và liên thông đại học chính quy (bổ sung)
09/08/17 Thời khóa biểu khóa 22 LTĐHCQ HK cuối năm 2017 (học kỳ thứ 1)
07/08/17 Thời khóa biểu học lại HP của hệ ĐHCQ HKC năm 2017 (dự kiến)
04/08/17 Lịch thực hành máy tính học kỳ cuối năm 2017
02/08/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 chuyên ngành Quản trị bệnh viện Khóa 43 hệ ĐHCQ (dự kiến)
25/07/17 Thời khóa biểu khóa 20 VB2CQ HK cuối năm 2017 (học kỳ thứ 1)
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 40
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 40 CLC
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 41
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 41 CLC
Trang 1/16 (226 dòng)Prev1234567141516Next
15/09/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 Khóa 27 bậc cao học
24/08/17 Thời khóa biểu học lại học phần Tài chính hành vi, Đầu tư tài chính hệ Cao học
24/08/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 3 Khóa 26 bậc cao học
17/08/17 Thời khóa biểu học phần tiến sĩ của khóa 2017 đợt 1
10/07/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 3 (Học kỳ cuối năm 2017) khóa 26 bậc cao học (Điều chỉnh)
19/06/17 Thời khóa biểu đợt 3 Khoá 26 TP.HCM - Quản trị lĩnh vực sức khoẻ
19/06/17 Thời khóa biểu đợt 1 Khoá 27 TP.HCM - Quản trị lĩnh vực sức khoẻ
28/04/17 Thời khóa biểu các học phần tiến sĩ khóa 2017 Đợt 1 (Điều chỉnh)
26/04/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 K27_1 Đồng Nai - Lớp Thống kê
26/04/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 K27_1 Cà Mau - Lớp Quản lý công
10/01/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 26 Cao học (Điều chỉnh)
20/12/16 Thời khóa biểu chính thức đợt 3 Khóa 25 Cao học
12/12/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 Bà Rịa Vũng tàu - Lớp Quản lý công Cao học (Điều chỉnh)
12/12/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 TP.HCM - Lớp Quản lý công Cao học (Điều chỉnh)
09/12/16 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 Khóa 26 Cao học (Bổ sung)
Trang 1/6 (76 dòng)Prev123456Next
21/09/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 3 Hệ VLVH - Lớp Đồng Tháp 3 [Kế toán doanh nghiệp]
20/09/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 3 Hệ VLVH
07/09/17 Thời khóa biểu (chính thức) học lại năm 2017 Hệ Vừa làm vừa học
03/08/17 Thời khóa biểu (dự kiến) học lại năm 2017 Hệ Vừa làm vừa học
10/07/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 2 Hệ VLVH
26/06/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 –Hệ VLVH – Bổ sung HP Kế toán hành chính sự nghiệp
16/06/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 2 Hệ VLVH
17/04/17 Thời khóa biểu chinh thức năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 1 Hệ VLVH
04/04/17 Thời Khóa Biểu dự kiến năm 2017 của các lớp khóa K2017 Đợt 1 Hệ vừa làm vừa học
06/01/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Khóa K2016 Đợt 3 Hệ VLVH
23/12/16 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 Khóa K2016 Đợt 3 Hệ Vừa làm vừa học
22/12/16 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2017 Chính thức Hệ Vừa làm vừa học
04/11/16 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2017 Dự kiến Hệ Vừa làm vừa học
02/11/16 Thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2016 Đợt 2 Hệ Vừa làm vừa học
25/07/16 Thời khóa biểu HK cuối năm 2016 Khóa K2016 Đợt 1 Hệ VLVH
Trang 1/2 (30 dòng)Prev12Next