LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

30/10/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 41 ĐHCQ, Khóa 41 ĐHCQ Chất lượng cao (Điều chỉnh)
30/10/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 42 ĐHCQ (Điều chỉnh)
30/10/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 43 ĐHCQ (Điều chỉnh)
30/10/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 44 ĐHCQ (Điều chỉnh)
30/10/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 42 ĐHCQ Chất lượng cao (Điều chỉnh)
30/10/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 43 ĐHCQ Chất lượng cao (Điều chỉnh)
30/10/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 44 ĐHCQ Chất lượng cao (Điều chỉnh)
30/10/18 Thời Khóa Biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 22 Liên thông đại học chính quy (Điều chỉnh)
30/10/18 Thời Khóa Biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 23.1 Liên thông đại học chính quy (Điều chỉnh)
30/10/18 Thời Khóa Biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 19B, Khóa 20 Văn bằng 2 CQ (Điều chỉnh)
30/10/18 Thời Khóa Biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 20B Văn bằng 2 CQ (Điều chỉnh)
30/10/18 Thời Khóa Biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 21.1 Văn bằng 2 CQ (Điều chỉnh)
22/10/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 42 ĐHCQ (Học phần Khởi sự kinh doanh)
08/10/18 Thời khóa biểu chính thức HKC2018 học phần IC3
24/09/18 Thời khóa biểu chính thức của các lớp học phần (học buổi tối) dành cho sinh viên hệ ĐHCQ, ĐHCQ chất lượng cao (Điều chỉnh)
Trang 1/21 (311 dòng)Prev1234567192021Next
09/11/18 Thời khóa biểu dự kiến Khóa 27 Cao học (Đợt 3)
09/11/18 Thời khóa biểu dự kiến (Đợt 2) K28_1 TP.HCM - Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe
05/11/18 Thời khóa biểu chính thức (đợt 1) Lớp Ngân hàng Cần Thơ Khóa 28.2
24/10/18 Thời khóa biểu dự kiến (đợt 1) Lớp Ngân hàng Cần Thơ Khóa 28.2
15/10/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 1) Khóa 28 (Điều chỉnh)
12/10/18 Thời khóa biểu chính thức (đợt 1) Lớp Luật kinh tế - Bình Dương Khóa 28.2
02/10/18 Thời khóa biểu SĐH dự kiến (đợt 1) Khóa 28 (Điều chỉnh)
18/09/18 Thời khóa biểu dự kiến (Đợt 1) lớp Quản lý công Khóa 28 bậc Cao học
18/09/18 Thời khóa biểu chính thức (đợt 1) Lớp Thống kê Bắc Ninh Khóa 28.2
07/09/18 Thời khóa biểu NCS học phần Phương pháp nghiên cứu định tính, Định lượng trong kinh doanh và quản lý, Kinh tế lượng của nghiên cứu sinh K2017 Đợt 2 và K2018 Đợt 1
31/08/18 Thời khóa biểu dự kiến (đợt 1) Lớp Thống kê Bắc Ninh Khóa 28.2
31/08/18 Thời khóa biểu học lại học phần Đầu tư tài chính - Cao học
23/05/18 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 27 TP.HCM Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Cao học (Điều chỉnh)
23/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 1) K28 Công nghệ Miền Đông Lớp Quản lý công
15/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 1) K28 Bà Rịa Vũng Tàu Lớp Tài chính công (Điều chỉnh)
Trang 1/9 (131 dòng)Prev123456789Next
19/11/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa K2018 TCCĐ4 [Luật kinh doanh] Hệ VLVH
05/11/18 Thời khóa biểu dự kiến Khóa K2018 TCCĐ4 [Luật kinh doanh] Hệ VLVH
24/10/18 Thời khóa biểu dự kiến năm 2019 Hệ Vừa làm vừa học
08/10/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 Đợt 4 Hệ VLVH
07/09/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 VB2/TP2 [Luật kinh doanh] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
10/08/18 TKB chính thức bổ sung năm 2018 VLVH Lớp K2016 Kiên Giang 2 [Quản lý du lịch]
13/07/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 LTCĐ/TP2 [Kế toán doanh nghiệp] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
13/07/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 VB2/TP2 [Luật kinh doanh] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
10/07/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 Đợt 2 Hệ VLVH
19/06/18 Thời khóa biểu dự kiến Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 2)
23/05/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa K2018 LTCĐ Bình Thuận 1 [Kế toán doanh nghiệp] Hệ VLVH
27/03/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1) (Điều chỉnh)
31/01/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1)
22/01/18 Thời khóa biểu dự kiến Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1)
12/12/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 Hệ Vừa làm vừa học
Trang 1/4 (51 dòng)Prev1234Next