LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

26/05/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 40 CLC (Điều chỉnh)
25/05/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 41 (Điều chỉnh)
25/05/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 41 CLC (Điều chỉnh)
25/05/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 42 (Điều chỉnh)
25/05/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 42 CLC (Điều chỉnh)
25/05/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 43 (Điều chỉnh)
25/05/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 43 CLC (Điều chỉnh)
25/05/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 40 (Điều chỉnh)
19/05/17 Thời khóa biểu học kỳ giữa năm 2017 Hệ ĐHCQ - Chính thức
10/05/17 Thời khóa biểu học kỳ giữa năm 2017 Hệ ĐHCQ (Dự kiến) - Điều chỉnh
26/04/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 20B - Khóa 21 Liên thông đại học (Điều chỉnh)
26/04/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 18 - Khóa 18B Văn bằng 2 (Điều chỉnh)
26/04/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 19 Văn bằng 2 (Điều chỉnh)
26/04/17 hời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 19B Văn bằng 2 (Điều chỉnh)
11/04/17 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2017 Văn bằng 2 chính quy (Bổ sung)
Trang 1/14 (202 dòng)Prev1234567121314Next
28/04/17 Thời khóa biểu các học phần tiến sĩ khóa 2017 Đợt 1 (Điều chỉnh)
26/04/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 K27_1 Đồng Nai - Lớp Thống kê
26/04/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 K27_1 Cà Mau - Lớp Quản lý công
10/01/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 26 Cao học (Điều chỉnh)
20/12/16 Thời khóa biểu chính thức đợt 3 Khóa 25 Cao học
12/12/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 Bà Rịa Vũng tàu - Lớp Quản lý công Cao học (Điều chỉnh)
12/12/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 TP.HCM - Lớp Quản lý công Cao học (Điều chỉnh)
09/12/16 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 Khóa 26 Cao học (Bổ sung)
16/11/16 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 Khóa 26 Cao học (Điều chỉnh)
15/11/16 Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ Khóa 2016
26/10/16 Thời khóa biểu dự kiến đợt 3 Khóa 25 Cao học
26/10/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 TP.HCM - Lớp Quản trị lĩnh vực sức khỏe Cao học
26/10/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 Kiên Giang - Lớp Quản lý kinh tế Cao học
26/10/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 Phú Yên - Lớp Ngân hàng Cao học
18/10/16 Thời khóa biểu đợt 1 K26_1 Bà Rịa Vũng Tàu - Lớp Quản lý công – SĐH (Điều chỉnh)
Trang 1/5 (69 dòng)Prev12345Next
17/04/17 Thời khóa biểu chinh thức năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 1 Hệ VLVH
04/04/17 Thời Khóa Biểu dự kiến năm 2017 của các lớp khóa K2017 Đợt 1 Hệ vừa làm vừa học
06/01/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Khóa K2016 Đợt 3 Hệ VLVH
23/12/16 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 Khóa K2016 Đợt 3 Hệ Vừa làm vừa học
22/12/16 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2017 Chính thức Hệ Vừa làm vừa học
04/11/16 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2017 Dự kiến Hệ Vừa làm vừa học
02/11/16 Thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2016 Đợt 2 Hệ Vừa làm vừa học
25/07/16 Thời khóa biểu HK cuối năm 2016 Khóa K2016 Đợt 1 Hệ VLVH
18/07/16 Thời khóa biểu chính thức học kỳ cuối năm 2016 - Hệ VLVH
28/06/16 Thông báo về việc nghỉ học từ 30-06-2016 đến 03-07-2016 của các lớp VLVH tại Trường Dự bị Đại học TP.HCM
22/02/16 Thời khóa biểu dự kiến học kỳ cuối năm 2016 - Hệ Vừa làm vừa học
16/02/16 Thời khóa biểu Đại học Vừa làm vừa học năm 2016 K2015 Đợt 2
25/12/15 Thời khóa biểu chính thức học kỳ đầu năm 2016 của các khóa hệ vừa làm vừa học
18/11/15 Lịch ôn thi tuyển sinh chính thức các khóa Liên thông K2015 hệ Vừa làm vừa học (đợt 2)
22/09/15 Thông báo thay đổi giảng đường học các Khóa Đại học Hệ Vừa làm vừa học K2012 TP2 KT1, QT2
Trang 1/2 (23 dòng)Prev12Next
 
  Copyright © 2014 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5 - Quận 10 - TP. HCM