LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

13/03/17 Thời khóa biểu học kỳ giữa năm 2017 Hệ ĐHCQ (Dự kiến)
20/02/17 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2017 Hệ ĐHCQ, VB2CQ (bổ sung)
06/01/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 41 Đại học chính quy
06/01/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 40 Đại học chính quy
06/01/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 39, 39CLC Đại học chính quy
22/12/16 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 21 Liên thông đại học chính quy
22/12/16 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 20, Khóa 20B Liên thông đại học chính quy
22/12/16 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 19B Văn bằng 2 chính quy
22/12/16 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 19 Văn bằng 2 chính quy
22/12/16 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 18B Văn bằng 2 chính quy
22/12/16 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 17B, Khóa 18 Văn bằng 2 chính quy
22/12/16 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 40 CLC Đại học chính quy
22/12/16 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 42 CLC Đại học chính quy
22/12/16 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 42 Đại học chính quy
22/12/16 Thời khóa biểu HK đầu năm 2017 (Chính thức) Khóa 41 CLC Đại học chính quy
Trang 1/13 (187 dòng)Prev1234567111213Next
10/01/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 26 Cao học (Điều chỉnh)
20/12/16 Thời khóa biểu chính thức đợt 3 Khóa 25 Cao học
12/12/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 Bà Rịa Vũng tàu - Lớp Quản lý công Cao học (Điều chỉnh)
12/12/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 TP.HCM - Lớp Quản lý công Cao học (Điều chỉnh)
09/12/16 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 Khóa 26 Cao học (Bổ sung)
16/11/16 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 Khóa 26 Cao học (Điều chỉnh)
15/11/16 Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ Khóa 2016
26/10/16 Thời khóa biểu dự kiến đợt 3 Khóa 25 Cao học
26/10/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 TP.HCM - Lớp Quản trị lĩnh vực sức khỏe Cao học
26/10/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 Kiên Giang - Lớp Quản lý kinh tế Cao học
26/10/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 Phú Yên - Lớp Ngân hàng Cao học
18/10/16 Thời khóa biểu đợt 1 K26_1 Bà Rịa Vũng Tàu - Lớp Quản lý công – SĐH (Điều chỉnh)
18/10/16 Thời khóa biểu đợt 1 K26_1 TP.HCM - Lớp Quản lý công – SĐH (Điều chỉnh)
14/09/16 Thời khóa biểu chính thức đợt 1 của các lớp khóa 26 bậc cao học
14/09/16 Thời khóa biểu học phần tiến sĩ năm 2016 của khóa 2014 đợt 2 và khóa 2015
Trang 1/5 (66 dòng)Prev12345Next
06/01/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Khóa K2016 Đợt 3 Hệ VLVH
23/12/16 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 Khóa K2016 Đợt 3 Hệ Vừa làm vừa học
22/12/16 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2017 Chính thức Hệ Vừa làm vừa học
04/11/16 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2017 Dự kiến Hệ Vừa làm vừa học
02/11/16 Thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2016 Đợt 2 Hệ Vừa làm vừa học
25/07/16 Thời khóa biểu HK cuối năm 2016 Khóa K2016 Đợt 1 Hệ VLVH
18/07/16 Thời khóa biểu chính thức học kỳ cuối năm 2016 - Hệ VLVH
28/06/16 Thông báo về việc nghỉ học từ 30-06-2016 đến 03-07-2016 của các lớp VLVH tại Trường Dự bị Đại học TP.HCM
22/02/16 Thời khóa biểu dự kiến học kỳ cuối năm 2016 - Hệ Vừa làm vừa học
16/02/16 Thời khóa biểu Đại học Vừa làm vừa học năm 2016 K2015 Đợt 2
25/12/15 Thời khóa biểu chính thức học kỳ đầu năm 2016 của các khóa hệ vừa làm vừa học
18/11/15 Lịch ôn thi tuyển sinh chính thức các khóa Liên thông K2015 hệ Vừa làm vừa học (đợt 2)
22/09/15 Thông báo thay đổi giảng đường học các Khóa Đại học Hệ Vừa làm vừa học K2012 TP2 KT1, QT2
06/07/15 Thời khóa biểu năm 2015 – Hệ VLVH các khóa tuyển sinh năm 2015 (đợt 1), mở tại TP.HCM
06/07/15 Thời khóa biểu năm 2015 – Hệ VLVH các khóa tuyển sinh năm 2015 (đợt 1), mở tại địa phương
Trang 1/2 (21 dòng)Prev12Next
 
  Copyright © 2014 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5 - Quận 10 - TP. HCM