LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

02/03/18 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2018 hệ Liên thông đại học chính quy (bổ sung)
27/02/18 Thời khóa biểu Ôn thi Tiếng anh đầu ra VB2CQ, LT ĐHCQ năm 2018 (đợt 1)
02/02/18 Thời Khóa Biểu học kỳ đầu năm 2018 hệ Liên thông đại học chính quy (bổ sung)
25/01/18 Thời khóa biểu dự kiến HK đầu năm 2018 các HP IC3, ERP hệ chính quy (bổ sung)
24/01/18 Thời khóa biểu học lại HP của hệ ĐHCQ, ĐHCQ Chất lượng cao HKĐ năm 2018 (chính thức)
18/01/18 Thời khóa biểu học lại HP của hệ ĐHCQ Chất lượng cao HKD năm 2018 (dự kiến)
12/01/18 Thời khóa biểu học lại HP Kế toán quản trị, Tài chính quốc tế của hệ ĐHCQ HKD năm 2018 (dự kiến)
08/01/18 Thời khóa biểu học lại HP của hệ ĐHCQ HKD năm 2018 (dự kiến)
05/01/18 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 41CLC ĐHCQ (Điều chỉnh)
05/01/18 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 42 ĐHCQ (Điều chỉnh)
29/12/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 43 ĐHCQ (Điều chỉnh)
25/12/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy Khóa 20B VB2CQ
21/12/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 43CLC ĐHCQ
21/12/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 42CLC ĐHCQ
21/12/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 18B, Khóa 19 VB2CQ
Trang 1/18 (262 dòng)Prev1234567161718Next
20/03/18 Thời khóa biểu NCS Khóa 2017 Đợt 1
20/03/18 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 27 TP.HCM Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Cao học (Điều chỉnh)
12/03/18 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Lớp Quản lý công Khóa 27 Cao học
12/03/18 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 27 TP.HCM Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Cao học
12/03/18 Lịch học dự kiến đợt 2 Khóa 27 Cao học
02/03/18 Thời khóa biểu học phần Thiết kế nghiên cứu của NCS khóa 2017 đợt 2
27/11/17 Thời khóa biểu SĐH chính thức đợt 2 K27 Đồng Nai Lớp Thống kê
27/11/17 Thời khóa biểu SĐH chính thức đợt 2 K27 Cà Mau Lớp Quản lý công
15/11/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 K27_1 Đồng Nai - Lớp Thống kê
15/11/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 K27_1 Cà Mau - Lớp Quản lý công
27/10/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 1 Khóa 27 bậc cao học
03/10/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 1 K27_2 Cần Thơ - Lớp Ngân hàng Sau đại học
03/10/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 1 K27_2 Đà Lạt - Lớp Ngân hàng Sau đại học
03/10/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 1 K27_2 Đồng Tháp - Lớp tài chính công Sau đại học
02/10/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 K27_2 Cà Mau - Lớp Luật kinh tế Sau dại học
Trang 1/7 (95 dòng)Prev1234567Next
31/01/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1)
22/01/18 Thời khóa biểu dự kiến Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1)
12/12/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 Hệ Vừa làm vừa học
03/11/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Lớp K2017 Đắk Lắk 3 [Quản lý kinh tế] - Hệ VLVH
22/10/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 của Lớp K2017 LĐLĐTP 3 [Quản trị]
20/10/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Lớp K2017 Đắk Lắk 3 [Quản lý kinh tế] - Hệ VLVH
20/10/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2018 Hệ Vừa làm vừa học
10/10/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 3 Hệ VLVH
21/09/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 3 Hệ VLVH - Lớp Đồng Tháp 3 [Kế toán doanh nghiệp]
20/09/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 3 Hệ VLVH
07/09/17 Thời khóa biểu (chính thức) học lại năm 2017 Hệ Vừa làm vừa học
03/08/17 Thời khóa biểu (dự kiến) học lại năm 2017 Hệ Vừa làm vừa học
10/07/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 2 Hệ VLVH
26/06/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 –Hệ VLVH – Bổ sung HP Kế toán hành chính sự nghiệp
16/06/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 2 Hệ VLVH
Trang 1/3 (39 dòng)Prev123Next