LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

11/09/18 Thời khóa biểu HKC2018 chính thức Khóa 44 ĐHCQ Chất lượng cao (Điều chỉnh)
10/09/18 Thời khóa biểu HKC2018 chính thức Khóa 44 ĐHCQ (Điều chỉnh)
07/09/18 Thời khóa biểu Ôn thi Tiếng anh đầu ra VB2CQ, LT ĐHCQ năm 2018 (đợt 2)
20/08/18 Thời Khóa Biểu chính thức học kỳ cuối năm 2018 của Khóa 23.1 - hệ Liên thông đại học chính quy (Điều chỉnh) Ngành Tài chính
20/08/18 Thời khóa biểu chính thức của các lớp học phần (học buổi tối) dành cho sinh viên hệ ĐHCQ, ĐHCQ chất lượng cao
20/08/18 Thời Khóa Biểu chính thức học kỳ cuối năm 2018 của Khóa 23.1 - hệ Liên thông đại học chính quy (Điều chỉnh) Ngành Kế toán doanh nghiệp
17/08/18 Thời Khóa Biểu chính thức học kỳ cuối năm 2018 của Khóa 23.1 - hệ Liên thông đại học chính quy (học kỳ thứ 1)
14/08/18 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 44 ĐHCQ (Điều chỉnh)
10/08/18 Thời khóa biểu HKC2018 chính thức Liên thông ĐHCQ (Bổ sung)
31/07/18 Thời khóa biểu dự kiến của các lớp học phần (học buổi tối) dành cho sinh viên hệ ĐHCQ, ĐHCQ chất lượng cao
30/07/18 Thời khóa biểu HKC2018 chính thức Khóa 42 ĐHCQ Chất lượng cao
30/07/18 Thời khóa biểu HKC2018 chính thức Khóa 43 ĐHCQ Chất lượng cao
27/07/18 Thời khóa biểu HKC2018 chính thức Khóa 21.1 VB2CQ
20/07/18 Thời khóa biểu HKC2018 chính thức Khóa 43 ĐHCQ
16/07/18 Thời khóa biểu HKC2018 chính thức Khóa 41 ĐHCQ
Trang 1/20 (297 dòng)Prev1234567181920Next
18/09/18 Thời khóa biểu dự kiến (Đợt 1) lớp Quản lý công Khóa 28 bậc Cao học
18/09/18 Thời khóa biểu chính thức (đợt 1) Lớp Thống kê Bắc Ninh Khóa 28.2
12/09/18 Thời khóa biểu SĐH dự kiến (đợt 1) Khóa 28
07/09/18 Thời khóa biểu NCS học phần Phương pháp nghiên cứu định tính, Định lượng trong kinh doanh và quản lý, Kinh tế lượng của nghiên cứu sinh K2017 Đợt 2 và K2018 Đợt 1
31/08/18 Thời khóa biểu dự kiến (đợt 1) Lớp Thống kê Bắc Ninh Khóa 28.2
31/08/18 Thời khóa biểu học lại học phần Đầu tư tài chính - Cao học
23/05/18 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 27 TP.HCM Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Cao học (Điều chỉnh)
23/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 1) K28 Công nghệ Miền Đông Lớp Quản lý công
15/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 1) K28 Bà Rịa Vũng Tàu Lớp Tài chính công (Điều chỉnh)
15/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) K27 Đồng Tháp Lớp Tài chính công
08/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) Khóa 27
04/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) K27 Cần Thơ Lớp Ngân hàng
04/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) K27 Đà Lạt Lớp Ngân hàng
04/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) K27 Cà Mau Lớp Luật kinh tế
24/04/18 Thời khóa biểu học lại học phần Tài chính doanh nghiệp nâng cao hệ Cao học
Trang 1/9 (125 dòng)Prev123456789Next
07/09/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 VB2/TP2 [Luật kinh doanh] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
10/08/18 TKB chính thức bổ sung năm 2018 VLVH Lớp K2016 Kiên Giang 2 [Quản lý du lịch]
13/07/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 LTCĐ/TP2 [Kế toán doanh nghiệp] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
13/07/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 VB2/TP2 [Luật kinh doanh] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
10/07/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 Đợt 2 Hệ VLVH
19/06/18 Thời khóa biểu dự kiến Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 2)
23/05/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa K2018 LTCĐ Bình Thuận 1 [Kế toán doanh nghiệp] Hệ VLVH
27/03/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1) (Điều chỉnh)
31/01/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1)
22/01/18 Thời khóa biểu dự kiến Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1)
12/12/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 Hệ Vừa làm vừa học
03/11/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Lớp K2017 Đắk Lắk 3 [Quản lý kinh tế] - Hệ VLVH
22/10/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 của Lớp K2017 LĐLĐTP 3 [Quản trị]
20/10/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Lớp K2017 Đắk Lắk 3 [Quản lý kinh tế] - Hệ VLVH
20/10/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2018 Hệ Vừa làm vừa học
Trang 1/4 (47 dòng)Prev1234Next