LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

13/11/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 41 (Điều chỉnh)
13/11/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 42 (Điều chỉnh)
13/11/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 43 (Điều chỉnh)
10/11/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 41 CLC (Điều chỉnh)
10/11/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ Liên thông đại học chính quy (dự kiến) Khóa 21 (Điều chỉnh)
10/11/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ Liên thông đại học chính quy (dự kiến) Khóa 22 (Điều chỉnh)
10/11/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ Văn bằng 2 chính quy (dự kiến) Khóa 18B, Khóa 19 (Điều chỉnh)
10/11/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ Văn bằng 2 chính quy (dự kiến) Khóa 19B (Điều chỉnh)
10/11/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ Văn bằng 2 chính quy (dự kiến) Khóa 20 (Điều chỉnh)
10/11/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 40, 40 CLC (Điều chỉnh)
20/10/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 các HP IC3, ERP hệ chính quy (dự kiến)
16/10/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 43 CLC (Điều chỉnh)
16/10/17 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 42 CLC (Điều chỉnh)
18/09/17 Lịch ôn thi tiếng anh đầu ra chính thức Khóa 19 Văn bằng 2 đại học chính quy (đợt 1/2017)
18/09/17 Lịch ôn thi tiếng anh đầu ra chính thức Khóa 21 Liên thông đại học chính quy (đợt 2/2017)
Trang 1/16 (239 dòng)Prev1234567141516Next
15/11/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 K27_1 Đồng Nai - Lớp Thống kê
15/11/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 K27_1 Cà Mau - Lớp Quản lý công
27/10/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 1 Khóa 27 bậc cao học
03/10/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 1 K27_2 Cần Thơ - Lớp Ngân hàng Sau đại học
03/10/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 1 K27_2 Đà Lạt - Lớp Ngân hàng Sau đại học
03/10/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 1 K27_2 Đồng Tháp - Lớp tài chính công Sau đại học
02/10/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 K27_2 Cà Mau - Lớp Luật kinh tế Sau dại học
02/10/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 K27_2 Cần Thơ - Lớp Ngân hàng Sau đại học
02/10/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 K27_2 Đà Lạt - Lớp Ngân hàng Sau đại học
02/10/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 K27_2 Đồng Tháp - Lớp tài chính công Sau đại học
27/09/17 Thời khóa biểu các học phần tiến sĩ chuyên ngành Tài chính khóa 2016
15/09/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 Khóa 27 bậc cao học
24/08/17 Thời khóa biểu học lại học phần Tài chính hành vi, Đầu tư tài chính hệ Cao học
24/08/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 3 Khóa 26 bậc cao học
17/08/17 Thời khóa biểu học phần tiến sĩ của khóa 2017 đợt 1
Trang 1/6 (87 dòng)Prev123456Next
03/11/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Lớp K2017 Đắk Lắk 3 [Quản lý kinh tế] - Hệ VLVH
22/10/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 của Lớp K2017 LĐLĐTP 3 [Quản trị]
20/10/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Lớp K2017 Đắk Lắk 3 [Quản lý kinh tế] - Hệ VLVH
20/10/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2018 Hệ Vừa làm vừa học
10/10/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 3 Hệ VLVH
21/09/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 3 Hệ VLVH - Lớp Đồng Tháp 3 [Kế toán doanh nghiệp]
20/09/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 3 Hệ VLVH
07/09/17 Thời khóa biểu (chính thức) học lại năm 2017 Hệ Vừa làm vừa học
03/08/17 Thời khóa biểu (dự kiến) học lại năm 2017 Hệ Vừa làm vừa học
10/07/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 2 Hệ VLVH
26/06/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 –Hệ VLVH – Bổ sung HP Kế toán hành chính sự nghiệp
16/06/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 2 Hệ VLVH
17/04/17 Thời khóa biểu chinh thức năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 1 Hệ VLVH
04/04/17 Thời Khóa Biểu dự kiến năm 2017 của các lớp khóa K2017 Đợt 1 Hệ vừa làm vừa học
06/01/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Khóa K2016 Đợt 3 Hệ VLVH
Trang 1/3 (36 dòng)Prev123Next