LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

21/01/19 Thời khóa biểu chính thức HKĐ 2019 các lớp HP Tiếng Anh P0 Khóa 44 ĐHCQ
16/01/19 Thời khóa biểu chính thức HKĐ 2019 của các lớp học phần (học buổi tối) dành cho sinh viên hệ ĐHCQ
14/01/19 Thời khóa biểu chính thức của Khóa 23.2 hệ Liên thông đại học chính quy học kỳ đầu năm 2019 (Điều chỉnh)
09/01/19 Thời khóa biểu HKĐ2019 Chính thức Khóa 43 ĐHCQ (Điều chỉnh)
04/01/19 Thời khóa biểu dự kiến HKĐ 2019 của các lớp học phần (học buổi tối) dành cho sinh viên hệ ĐHCQ
03/01/19 Thời khóa biểu chính thức của Khóa 23.2 hệ Liên thông đại học chính quy học kỳ đầu năm 2019 (học kỳ thứ 1)
02/01/19 Thời khóa biểu HKĐ2019 Chính thức Khóa 42 ĐHCQ (Điều chỉnh)
28/12/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Chính thức Khóa 44 ĐHCQ (Điều chỉnh)
28/12/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Chính thức Khóa 43 ĐHCQ Chất lượng cao (Điều chỉnh)
21/12/18 Thời khóa biểu của Khóa 21.2 hệ Văn bằng 2 chính quy học kỳ đầu năm 2019 (học kỳ thứ 1)
19/12/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Chính thức Khóa 42 ĐHCQ Chất lượng cao
19/12/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Chính thức Khóa 41 ĐHCQ, Khóa 41 ĐHCQ Chất lượng cao
19/12/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Chính thức Khóa 44 ĐHCQ Chất lượng cao
19/12/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Chính thức Khóa 22 Liên thông ĐHCQ
19/12/18 Thời khóa biểu HKĐ2019 Chính thức Khóa 23.1 Liên thông ĐHCQ
Trang 1/22 (329 dòng)Prev1234567202122Next
21/01/19 Thời khóa biểu SĐH dự kiến HKĐ2019 Khóa 27 của các lớp học phần chuyển tiếp hướng nghiên cứu
27/12/18 Thời khóa biểu dự kiến (đợt 2) Lớp Thống kê Bắc Ninh Khóa 28.2
27/12/18 Thời khóa biểu chính thức (Đợt 3) Khóa 27 chuyên ngành Luật kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển
27/12/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) K28-1 Công nghệ Miền Đông Lớp Quản lý công
27/12/18 Thời khóa biểu chính thức (Đợt 2) K28_1 TP.HCM - Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe
27/12/18 Thời khóa biểu SĐH Chính thức (đợt 2) K28-1 Sonadezi Lớp Quản trị
27/12/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) K28-1 Bà Rịa Vũng Tàu Lớp Tài chính công
28/11/18 Thời khóa biểu chính thức (đợt 2) Lớp Ngân hàng Vĩnh Long Khóa 28.1
28/11/18 Thời khóa biểu chính thức (đợt 2) Lớp Ngân hàng Phú Yên Khóa 28.1
28/11/18 Thời khóa biểu chính thức (đợt 2) Lớp Luật kinh tế NinhThuận Khóa 28.1
09/11/18 Thời khóa biểu dự kiến Khóa 27 Cao học (Đợt 3)
09/11/18 Thời khóa biểu dự kiến (Đợt 2) K28_1 TP.HCM - Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe
05/11/18 Thời khóa biểu chính thức (đợt 1) Lớp Ngân hàng Cần Thơ Khóa 28.2
24/10/18 Thời khóa biểu dự kiến (đợt 1) Lớp Ngân hàng Cần Thơ Khóa 28.2
15/10/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 1) Khóa 28 (Điều chỉnh)
Trang 1/10 (141 dòng)Prev12345678910Next
27/12/18 Thời khóa biểu (Đợt 1) chính thức năm 2019 Hệ Vừa làm vừa học
28/11/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2019 Hệ Vừa làm vừa học
19/11/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa K2018 TCCĐ4 [Luật kinh doanh] Hệ VLVH
05/11/18 Thời khóa biểu dự kiến Khóa K2018 TCCĐ4 [Luật kinh doanh] Hệ VLVH
24/10/18 Thời khóa biểu dự kiến năm 2019 Hệ Vừa làm vừa học
08/10/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 Đợt 4 Hệ VLVH
07/09/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 VB2/TP2 [Luật kinh doanh] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
10/08/18 TKB chính thức bổ sung năm 2018 VLVH Lớp K2016 Kiên Giang 2 [Quản lý du lịch]
13/07/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 LTCĐ/TP2 [Kế toán doanh nghiệp] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
13/07/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 VB2/TP2 [Luật kinh doanh] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
10/07/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 Đợt 2 Hệ VLVH
19/06/18 Thời khóa biểu dự kiến Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 2)
23/05/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa K2018 LTCĐ Bình Thuận 1 [Kế toán doanh nghiệp] Hệ VLVH
27/03/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1) (Điều chỉnh)
31/01/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1)
Trang 1/4 (53 dòng)Prev1234Next