LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

22/05/18 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 42 ĐHCQ chất lượng cao (Điều chỉnh)
22/05/18 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 19, 19B VB2CQ
22/05/18 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 41 ĐHCQ (Điều chỉnh)
22/05/18 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 42 ĐHCQ (Điều chỉnh)
22/05/18 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 43 ĐHCQ (Điều chỉnh)
22/05/18 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 44 ĐHCQ (Điều chỉnh)
22/05/18 Thời khóa biểu HK giữa năm 2018 của các khóa hệ ĐHCQ (Chính thức)
11/05/18 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 43 ĐHCQ chất lượng cao (Điều chỉnh)
08/05/18 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 41 ĐHCQ chất lượng cao (Điều chỉnh)
24/04/18 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 20B VB2CQ
24/04/18 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 20 VB2CQ
24/04/18 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 44 ĐHCQ chất lượng cao
24/04/18 Thời khóa biểu HKC2018 dự kiến Khóa 22 Liên thông ĐHCQ
30/03/18 Thời khóa biểu HK giữa năm 2018 của các khóa hệ ĐHCQ (dự kiến) (Điều chỉnh)
26/03/18 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ LTĐHCQ (bổ sung)
Trang 1/19 (277 dòng)Prev1234567171819Next
23/05/18 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 27 TP.HCM Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Cao học (Điều chỉnh)
23/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 1) K28 Công nghệ Miền Đông Lớp Quản lý công
15/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 1) K28 Bà Rịa Vũng Tàu Lớp Tài chính công (Điều chỉnh)
15/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) K27 Đồng Tháp Lớp Tài chính công
08/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) Khóa 27
04/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) K27 Cần Thơ Lớp Ngân hàng
04/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) K27 Đà Lạt Lớp Ngân hàng
04/05/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 2) K27 Cà Mau Lớp Luật kinh tế
24/04/18 Thời khóa biểu học lại học phần Tài chính doanh nghiệp nâng cao hệ Cao học
24/04/18 Thời khóa biểu SĐH dự kiến (Đợt 2) K27 Cà Mau Lớp Luật kinh tế
24/04/18 Thời khóa biểu SĐH dự kiến (Đợt 2) K27 Cần Thơ Lớp Ngân hàng
24/04/18 Thời khóa biểu SĐH dự kiến (Đợt 2) K27 Đà Lạt Lớp Ngân hàng
19/04/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 1) K28 Phú Yên Lớp Ngân hàng
19/04/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức (đợt 1) K28 Vĩnh Long Lớp Ngân hàng
19/04/18 Thời khóa biểu SĐH chính thức K28 TP.HCM Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe
Trang 1/8 (119 dòng)Prev12345678Next
13/07/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 LTCĐ/TP2 [Kế toán doanh nghiệp] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
13/07/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 VB2/TP2 [Luật kinh doanh] Đợt 2 Hệ VLVH - Điều chỉnh
10/07/18 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 của Khóa K2018 Đợt 2 Hệ VLVH
19/06/18 Thời khóa biểu dự kiến Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 2)
23/05/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa K2018 LTCĐ Bình Thuận 1 [Kế toán doanh nghiệp] Hệ VLVH
27/03/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1) (Điều chỉnh)
31/01/18 Thời khóa biểu chính thức Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1)
22/01/18 Thời khóa biểu dự kiến Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1)
12/12/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2018 Hệ Vừa làm vừa học
03/11/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Lớp K2017 Đắk Lắk 3 [Quản lý kinh tế] - Hệ VLVH
22/10/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 của Lớp K2017 LĐLĐTP 3 [Quản trị]
20/10/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Lớp K2017 Đắk Lắk 3 [Quản lý kinh tế] - Hệ VLVH
20/10/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2018 Hệ Vừa làm vừa học
10/10/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 3 Hệ VLVH
21/09/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 3 Hệ VLVH - Lớp Đồng Tháp 3 [Kế toán doanh nghiệp]
Trang 1/3 (45 dòng)Prev123Next