LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

25/07/17 Thời khóa biểu khóa 20 VB2CQ HK cuối năm 2017 (học kỳ thứ 1)
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 40
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 40 CLC
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 41
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 41 CLC
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 42
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 42 CLC
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 43
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 43 CLC
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 20B, Khóa 21 Liên thông đại học chính quy
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 18, Khóa 18B Văn bằng 2 chính quy
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 19 Văn bằng 2 chính quy
19/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (chính thức) Khóa 19B Văn bằng 2 chính quy
07/07/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) các học phần IC3
27/06/17 Thời khóa biểu HK cuối năm 2017 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 43 (Điều chỉnh)
Trang 1/15 (216 dòng)Prev1234567131415Next
10/07/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 3 (Học kỳ cuối năm 2017) khóa 26 bậc cao học (Điều chỉnh)
19/06/17 Thời khóa biểu đợt 3 Khoá 26 TP.HCM - Quản trị lĩnh vực sức khoẻ
19/06/17 Thời khóa biểu đợt 1 Khoá 27 TP.HCM - Quản trị lĩnh vực sức khoẻ
28/04/17 Thời khóa biểu các học phần tiến sĩ khóa 2017 Đợt 1 (Điều chỉnh)
26/04/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 K27_1 Đồng Nai - Lớp Thống kê
26/04/17 Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 K27_1 Cà Mau - Lớp Quản lý công
10/01/17 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 26 Cao học (Điều chỉnh)
20/12/16 Thời khóa biểu chính thức đợt 3 Khóa 25 Cao học
12/12/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 Bà Rịa Vũng tàu - Lớp Quản lý công Cao học (Điều chỉnh)
12/12/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 TP.HCM - Lớp Quản lý công Cao học (Điều chỉnh)
09/12/16 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 Khóa 26 Cao học (Bổ sung)
16/11/16 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 Khóa 26 Cao học (Điều chỉnh)
15/11/16 Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ Khóa 2016
26/10/16 Thời khóa biểu dự kiến đợt 3 Khóa 25 Cao học
26/10/16 Thời khóa biểu (Đợt 2) Khóa 26 TP.HCM - Lớp Quản trị lĩnh vực sức khỏe Cao học
Trang 1/5 (72 dòng)Prev12345Next
10/07/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 2 Hệ VLVH
26/06/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 –Hệ VLVH – Bổ sung HP Kế toán hành chính sự nghiệp
16/06/17 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 2 Hệ VLVH
17/04/17 Thời khóa biểu chinh thức năm 2017 – Khóa K2017 Đợt 1 Hệ VLVH
04/04/17 Thời Khóa Biểu dự kiến năm 2017 của các lớp khóa K2017 Đợt 1 Hệ vừa làm vừa học
06/01/17 Thời khóa biểu chính thức năm 2017 – Khóa K2016 Đợt 3 Hệ VLVH
23/12/16 Thời khóa biểu dự kiến năm 2017 Khóa K2016 Đợt 3 Hệ Vừa làm vừa học
22/12/16 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2017 Chính thức Hệ Vừa làm vừa học
04/11/16 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2017 Dự kiến Hệ Vừa làm vừa học
02/11/16 Thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2016 Đợt 2 Hệ Vừa làm vừa học
25/07/16 Thời khóa biểu HK cuối năm 2016 Khóa K2016 Đợt 1 Hệ VLVH
18/07/16 Thời khóa biểu chính thức học kỳ cuối năm 2016 - Hệ VLVH
28/06/16 Thông báo về việc nghỉ học từ 30-06-2016 đến 03-07-2016 của các lớp VLVH tại Trường Dự bị Đại học TP.HCM
22/02/16 Thời khóa biểu dự kiến học kỳ cuối năm 2016 - Hệ Vừa làm vừa học
16/02/16 Thời khóa biểu Đại học Vừa làm vừa học năm 2016 K2015 Đợt 2
Trang 1/2 (26 dòng)Prev12Next