LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

Các bạn có thể tìm thông tin lịch thi mới hoặc tại đây.
Nếu bạn muốn biết nhanh lịch thi sắp đến thì vui lòng vào mục
LỊCH THI
Để tìm thông tin cần thiết, bạn hãy dùng bộ lọc trên dòng tiêu đề để chọn thông tin cần lọc tương ứng;
Hoặc nhập chuỗi thông tin cần tìm tương ứng vào dòng trắng đầu tiên dưới dòng tiêu đề.
Khóa - Hệ[Filter]
Ngành[Filter]
Lớp học phần[Filter]
Tên học phần[Filter]
Ngày thi[Filter]
Giờ[Filter]
Phòng thi[Filter]
Cơ sở[Filter]
v
Khóa 43Tiếng Anh thương mại17C1ENG51303301Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh (ENG513033)23/12/1707g00B306(40) - Vấn đápB
Khóa 43Tiếng Anh thương mại17C1ENG51303302Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh (ENG513033)23/12/1707g00B307(40) - Vấn đápB
Khóa 43Tiếng Anh thương mại17C1ENG51303303Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh (ENG513033)23/12/1707g00B308(40) - Vấn đápB
Khóa 43Chưa xếp ngành17C1LAW51100101Luật kinh doanh (LAW511001)23/12/1715g15B412(47) ; B413(47) ; B415(45) B
Khóa 43Chưa xếp ngành17C1LAW51100102Luật kinh doanh (LAW511001)23/12/1715g15B407(48) ; B416(47) ; B417(45) B
Khóa 43Chưa xếp ngành17C1LAW51100103Luật kinh doanh (LAW511001)23/12/1715g15B112(51) ; B115(51) ; B116(51) B
Khóa 43Chưa xếp ngành17C1LAW51100104Luật kinh doanh (LAW511001)23/12/1715g15B313(49) ; B315(49) ; B316(48) B
Khóa 43Chưa xếp ngành17C1LAW51100105Luật kinh doanh (LAW511001)23/12/1713g00B215(50) ; B216(50) ; B316(51) B
Khóa 43Chưa xếp ngành17C1LAW51100106Luật kinh doanh (LAW511001)23/12/1715g15B215(47) ; B216(47) ; B312(49) B
Khóa 43Chưa xếp ngành17C1LAW51100107Luật kinh doanh (LAW511001)23/12/1713g00B413(52) ; B415(47) ; B416(47) B
Trang 1/380 (3795 dòng)Prev[1]234567378379380Next
Các bạn có thể tìm thông tin lịch thi mới hoặc tại đây.
Nếu bạn muốn biết nhanh lịch thi sắp đến thì vui lòng vào mục
LỊCH THI
Để tìm thông tin cần thiết, bạn hãy dùng bộ lọc trên dòng tiêu đề để chọn thông tin cần lọc tương ứng;
Hoặc nhập chuỗi thông tin cần tìm tương ứng vào dòng trắng đầu tiên dưới dòng tiêu đề.
Khóa - Hệ[Filter]
Ngành[Filter]
Lớp học phần[Filter]
Tên học phần[Filter]
Ngày thi[Filter]
Giờ[Filter]
Phòng thi[Filter]
Cơ sở[Filter]
v
Khóa 26Tài chính17CFIN51601Đầu tư tài chính (FIN516)17/12/1707g00B112 (33) B
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Quản lý công - Cà Mau17C1GOVG52101Marketing khu vực công (GOVG521)17/12/1707g00Nộp tiểu luận cho Giảng viên 
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Quản lý công - Cà Mau17C1ECOD53101Phân tích và đánh giá chương trình (ECOD531)17/12/1715g15Nộp tiểu luận cho Giảng viên 
Khóa 27Ngân hàng17C1RES60100201Phương pháp nghiên cứu khoa học (RES601002)17/12/1709g15Nộp tiểu luận cho Giảng viên 
Khóa 27Ngân hàng17C1RES60100202Phương pháp nghiên cứu khoa học (RES601002)17/12/1709g15B112 (20) - Nộp TLB
Khóa 26Kinh doanh thương mại17C1BUS52301Quan hệ kinh tế quốc tế (BUS523)17/12/1713g00B209 (30) B
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Quản lý công - Cà Mau17C1GOVG51301Quản trị chiến lược các tổ chức công (GOVG513)17/12/1709g15Nộp tiểu luận cho Giảng viên 
Khóa 26Ngân hàng (Hướng công cụ và thị trường TC)17C1BANI51301Quản trị đầu tư (BANI513)17/12/1707g00B111 (43) B
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Quản lý công - Cà Mau17C1GOVG51201Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công (GOVG512)17/12/1713g00Nộp tiểu luận cho Giảng viên 
Khóa 26Kế toán17C1FIN513101Quản trị rủi ro tài chính (FIN5131)17/12/1709g15B111 (49) B
Trang 1/40 (393 dòng)Prev[1]234567383940Next
Các bạn có thể tìm thông tin lịch thi mới hoặc tại đây.
Nếu bạn muốn biết nhanh lịch thi sắp đến thì vui lòng vào mục
LỊCH THI
Để tìm thông tin cần thiết, bạn hãy dùng bộ lọc trên dòng tiêu đề để chọn thông tin cần lọc tương ứng;
Hoặc nhập chuỗi thông tin cần tìm tương ứng vào dòng trắng đầu tiên dưới dòng tiêu đề.
Khóa - Lớp[Filter]
Tên môn học[Filter]
Lần[Filter]
Ngày thi[Filter]
Giờ thi[Filter]
Phòng thi[Filter]
Cơ sở[Filter]
v
K2012 TP.HCM 1 [ QTKD 1 ]QT Hành chính Văn phòng-30 tiết410/12/1707h00B21[2]91 Nguyễn Chí Thanh Q.5
K2012 TP.HCM 1 [ Ngân hàng ]Kế Toán Tài Chính-75 tiết410/12/1707h00B21[3]91 Nguyễn Chí Thanh Q.5
K2012 TP.HCM 1 [ Ngân hàng ]Tài Chính Doanh Nghiệp I-60 tiết410/12/1709h15C31[2]91 Nguyễn Chí Thanh Q.5
K2012 TP.HCM 2 [ Kế toán 1 ]Kế toán Hành chính sự nghiệp-45 tiết408/01/1707h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ QTKD 1 ]Phương pháp nghiên cứu trong quản trị-45412/02/1707h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Lịch Sử các HT Kinh Tế-45 tiết405/03/17  TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Kinh tế vĩ mô II-60 tiết408/03/1718h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Luật Lao động-45 tiết426/03/1709h15 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Kinh tế vi mô II-60 tiết410/03/1718h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Kinh tế môi trường-45 tiết426/03/1707h00 TP.HCM
Trang 1/224 (2239 dòng)Prev[1]234567222223224Next