LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

Các bạn có thể tìm thông tin lịch thi mới hoặc tại đây.
Nếu bạn muốn biết nhanh lịch thi sắp đến thì vui lòng vào mục
LỊCH THI
Để tìm thông tin cần thiết, bạn hãy dùng bộ lọc trên dòng tiêu đề để chọn thông tin cần lọc tương ứng;
Hoặc nhập chuỗi thông tin cần tìm tương ứng vào dòng trắng đầu tiên dưới dòng tiêu đề.
Khóa - Hệ[Filter]
Ngành[Filter]
Lớp học phần[Filter]
Tên học phần[Filter]
Ngày thi[Filter]
Giờ[Filter]
Phòng thi[Filter]
Cơ sở[Filter]
v
Khóa 20Luật kinh doanh18D13110133201Các học thuyết pháp lý (3110133)22/07/1815g15B111(51) B
Khóa 20Luật kinh doanh18D13110133202Các học thuyết pháp lý (3110133)22/07/1815g15B112(47) ; B115(46) B
Khóa 20BLuật kinh doanh18D13110133203Các học thuyết pháp lý (3110133)22/07/1815g15B116(38) B
Khóa 19BQuản trị18D13020116202Đạo đức kinh doanh (3020116)22/07/1813g00B112(52) B
Khóa 22Ngân hàng18D13070217401Kế toán tài chính (3070217)22/07/1813g00B111(58) B
Khóa 19BLuật kinh doanh18D13110219202Luật đầu tư (3110219)22/07/1815g15B216(19) B
Khóa 42 CLCKinh doanh Quốc tế1831MAR50300101Marketing căn bản (MAR503001)22/07/1809g15B207(18) B
Khóa 22Ngoại Thương18D13070311401Phân tích báo cáo tài chính (3070311)22/07/1813g00B116(43) B
Khóa 22Ngoại Thương18D13070311405Phân tích báo cáo tài chính (3070311)22/07/1813g00B115(49) B
Khóa 20Ngoại Thương18D13030446202Quản trị chiến lược toàn cầu (3030446)22/07/1813g00B215(38) ; B216(38) B
Trang 1/570 (5698 dòng)Prev[1]234567568569570Next
Các bạn có thể tìm thông tin lịch thi mới hoặc tại đây.
Nếu bạn muốn biết nhanh lịch thi sắp đến thì vui lòng vào mục
LỊCH THI
Để tìm thông tin cần thiết, bạn hãy dùng bộ lọc trên dòng tiêu đề để chọn thông tin cần lọc tương ứng;
Hoặc nhập chuỗi thông tin cần tìm tương ứng vào dòng trắng đầu tiên dưới dòng tiêu đề.
Khóa - Hệ[Filter]
Ngành[Filter]
Lớp học phần[Filter]
Tên học phần[Filter]
Ngày thi[Filter]
Giờ[Filter]
Phòng thi[Filter]
Cơ sở[Filter]
v
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Tài chính công (Đồng Tháp)17C1PUB60400302Tài chính công (PUB604003)28/07/1809g15Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng ThápTrường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Tài chính công (Đồng Tháp)17C1ENG61300104Tiếng Anh (ENG613001)28/07/1813g00Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng ThápTrường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Tài chính công (Đồng Tháp)17C1PHI61000430Triết học (PHI610004)28/07/1807g00Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng ThápTrường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Khóa 27Kinh tế phát triển17C1ECOD51201Kinh tế phát triển (ECOD512)22/07/1807g00B207 (21) B
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Thống kê (Đồng Nai)18D1STA52501Phương pháp chọn mẫu (STA525)22/07/1809g15Trường Cao đẳng Thống kê IITrường Cao đẳng Thống kê II
Khóa 27Quản trị kinh doanh17C1STR60201203Quản trị chiến lược (STR602012)22/07/1807g00B111 (53) B
Khóa 27 (Quản trị sức khỏe)Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe18D1MANP52901Quản trị lĩnh vực sức khỏe (MANP529)22/07/1807g00B112 (24) B
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Thống kê (Đồng Nai)18D1SOC60800701Thống kê xã hội (SOC608007)22/07/1807g00Trường Cao đẳng Thống kê IITrường Cao đẳng Thống kê II
Khóa 27Kinh tế chính trị18C1POL51301Chính sách kinh tế - xã hội (POL513)21/07/1807g00B207 (8) - Hủy lịch thiB
Khóa 28 (Đào tạo theo địa chỉ)Quản lý công (Công nghệ Miền Đông - Đồng Nai)18C1ECOD51601Kinh tế vi mô dành cho khu vực công (ECOD516)21/07/1809g15Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp và Hướng nghiệp tỉnh ĐTrung tâm Kỹ thuật tổng hợp và Hướng nghiệp tỉnh Đồng Nai
Trang 1/67 (666 dòng)Prev[1]234567656667Next
Các bạn có thể tìm thông tin lịch thi mới hoặc tại đây.
Nếu bạn muốn biết nhanh lịch thi sắp đến thì vui lòng vào mục
LỊCH THI
Để tìm thông tin cần thiết, bạn hãy dùng bộ lọc trên dòng tiêu đề để chọn thông tin cần lọc tương ứng;
Hoặc nhập chuỗi thông tin cần tìm tương ứng vào dòng trắng đầu tiên dưới dòng tiêu đề.
Khóa - Lớp[Filter]
Tên môn học[Filter]
Lần[Filter]
Ngày thi[Filter]
Giờ thi[Filter]
Phòng thi[Filter]
Cơ sở[Filter]
v
K2012 TP.HCM 1 [ QTKD 1 ]QT Hành chính Văn phòng-30 tiết410/12/1707h00B21[2]91 Nguyễn Chí Thanh Q.5
K2012 TP.HCM 1 [ Ngân hàng ]Kế Toán Tài Chính-75 tiết410/12/1707h00B21[3]91 Nguyễn Chí Thanh Q.5
K2012 TP.HCM 1 [ Ngân hàng ]Tài Chính Doanh Nghiệp I-60 tiết410/12/1709h15C31[2]91 Nguyễn Chí Thanh Q.5
K2012 TP.HCM 2 [ Kế toán 1 ]Kế toán Hành chính sự nghiệp-45 tiết408/01/1707h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ QTKD 1 ]Phương pháp nghiên cứu trong quản trị-45412/02/1707h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Lịch Sử các HT Kinh Tế-45 tiết405/03/17  TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Kinh tế vĩ mô II-60 tiết408/03/1718h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Luật Lao động-45 tiết426/03/1709h15 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Kinh tế vi mô II-60 tiết410/03/1718h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Kinh tế môi trường-45 tiết426/03/1707h00 TP.HCM
Trang 1/341 (3402 dòng)Prev[1]234567339340341Next