LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

Các bạn có thể tìm thông tin lịch thi mới hoặc tại đây.
Nếu bạn muốn biết nhanh lịch thi sắp đến thì vui lòng vào mục
LỊCH THI
Để tìm thông tin cần thiết, bạn hãy dùng bộ lọc trên dòng tiêu đề để chọn thông tin cần lọc tương ứng;
Hoặc nhập chuỗi thông tin cần tìm tương ứng vào dòng trắng đầu tiên dưới dòng tiêu đề.
Khóa - Hệ[Filter]
Ngành[Filter]
Lớp học phần[Filter]
Tên học phần[Filter]
Ngày thi[Filter]
Giờ[Filter]
Phòng thi[Filter]
Cơ sở[Filter]
v
Khóa 42Toán tài chính18D1INF50900501Cơ sở lập trình (INF509005)29/04/1807g00B513(39) B
Khóa 42Toán tài chính18D1INF50900505Cơ sở lập trình (INF509005)29/04/1807g00B515(37) B
Khóa 41Tin học quản lý18D1309030201Hệ quản trị cơ sở dữ liệu I (3090302)29/04/1813g00B513(52) B
Khóa 41Kế toán doanh nghiệp18D1307021001Kế toán tài chính II (3070210)29/04/1815g15B213(51) B
Khóa 41Kế toán doanh nghiệp18D1307021002Kế toán tài chính II (3070210)29/04/1815g15B111(55) B
Khóa 41Kế toán doanh nghiệp18D1307021003Kế toán tài chính II (3070210)29/04/1815g15B112(55) B
Khóa 41Kế toán doanh nghiệp18D1307021005Kế toán tài chính II (3070210)29/04/1815g15B212(51) B
Khóa 41Kế toán doanh nghiệp18D1307021006Kế toán tài chính II (3070210)29/04/1815g15B612(41) B
Khóa 41Kế toán doanh nghiệp18D1307021007Kế toán tài chính II (3070210)29/04/1815g15B116(55) B
Khóa 41Kế toán doanh nghiệp18D1307021008Kế toán tài chính II (3070210)29/04/1815g15B115(56) B
Trang 1/419 (4190 dòng)Prev[1]234567417418419Next
Các bạn có thể tìm thông tin lịch thi mới hoặc tại đây.
Nếu bạn muốn biết nhanh lịch thi sắp đến thì vui lòng vào mục
LỊCH THI
Để tìm thông tin cần thiết, bạn hãy dùng bộ lọc trên dòng tiêu đề để chọn thông tin cần lọc tương ứng;
Hoặc nhập chuỗi thông tin cần tìm tương ứng vào dòng trắng đầu tiên dưới dòng tiêu đề.
Khóa - Hệ[Filter]
Ngành[Filter]
Lớp học phần[Filter]
Tên học phần[Filter]
Ngày thi[Filter]
Giờ[Filter]
Phòng thi[Filter]
Cơ sở[Filter]
v
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Thống kê (Đồng Nai)18D1FOR60800901Dự báo trong kinh doanh và kinh tế (FOR608009)22/04/1809g15Trường Cao đẳng Thống kê IITrường Cao đẳng Thống kê II
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Thống kê (Đồng Nai)18D1BUS60800801Khai thác dữ liệu kinh doanh (BUS608008)22/04/1807g00Trường Cao đẳng Thống kê IITrường Cao đẳng Thống kê II
Khóa 26Ngân hàng (Hướng công cụ và thị trường TC)17C1BAN52602Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân (BAN526)22/04/1807g00Nộp tiểu luận cho Giảng viên 
Khóa 26Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng)17C1MANP52801Phát triển kỹ năng quản trị (MANP528)22/04/1807g00Nộp tiểu luận cho Giảng viên 
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Ngân hàng (Đà Lạt)17C1RES60100212Phương pháp nghiên cứu khoa học (RES601002)22/04/1807g00Trường Đại học Yersin Đà LạtTrường Đại học Yersin Đà Lạt
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Ngân hàng (Đà Lạt)17C1PHI61000429Triết học (PHI610004)22/04/1809g15Trường Đại học Yersin Đà LạtTrường Đại học Yersin Đà Lạt
Khóa 27Kế toán17C1ADV60700404Kế toán tài chính cao cấp 1 (ADV607004)21/04/1809g15B115 (54) B
Khóa 27Kinh tế chính trị17C1POL51101Kinh tế chính trị nâng cao (POL511)21/04/1807g00B412 (12) B
Khóa 27 (Đào tạo theo địa chỉ)Ngân hàng (Đà Lạt)17C1PRI60600306Nguyên lý tiền tệ và ngân hàng (PRI606003)21/04/1815g15Trường Đại học Yersin Đà LạtTrường Đại học Yersin Đà Lạt
Khóa 27Quản trị kinh doanh17C1OPE60201608Quản trị điều hành (OPE602016)21/04/1809g15B412 (50) B
Trang 1/61 (603 dòng)Prev[1]234567596061Next
Các bạn có thể tìm thông tin lịch thi mới hoặc tại đây.
Nếu bạn muốn biết nhanh lịch thi sắp đến thì vui lòng vào mục
LỊCH THI
Để tìm thông tin cần thiết, bạn hãy dùng bộ lọc trên dòng tiêu đề để chọn thông tin cần lọc tương ứng;
Hoặc nhập chuỗi thông tin cần tìm tương ứng vào dòng trắng đầu tiên dưới dòng tiêu đề.
Khóa - Lớp[Filter]
Tên môn học[Filter]
Lần[Filter]
Ngày thi[Filter]
Giờ thi[Filter]
Phòng thi[Filter]
Cơ sở[Filter]
v
K2012 TP.HCM 1 [ QTKD 1 ]QT Hành chính Văn phòng-30 tiết410/12/1707h00B21[2]91 Nguyễn Chí Thanh Q.5
K2012 TP.HCM 1 [ Ngân hàng ]Kế Toán Tài Chính-75 tiết410/12/1707h00B21[3]91 Nguyễn Chí Thanh Q.5
K2012 TP.HCM 1 [ Ngân hàng ]Tài Chính Doanh Nghiệp I-60 tiết410/12/1709h15C31[2]91 Nguyễn Chí Thanh Q.5
K2012 TP.HCM 2 [ Kế toán 1 ]Kế toán Hành chính sự nghiệp-45 tiết408/01/1707h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ QTKD 1 ]Phương pháp nghiên cứu trong quản trị-45412/02/1707h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Lịch Sử các HT Kinh Tế-45 tiết405/03/17  TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Kinh tế vĩ mô II-60 tiết408/03/1718h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Luật Lao động-45 tiết426/03/1709h15 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Kinh tế vi mô II-60 tiết410/03/1718h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Kinh tế môi trường-45 tiết426/03/1707h00 TP.HCM
Trang 1/294 (2935 dòng)Prev[1]234567292293294Next