LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

Các bạn có thể tìm thông tin lịch thi mới hoặc tại đây.
Nếu bạn muốn biết nhanh lịch thi sắp đến thì vui lòng vào mục
LỊCH THI
Để tìm thông tin cần thiết, bạn hãy dùng bộ lọc trên dòng tiêu đề để chọn thông tin cần lọc tương ứng;
Hoặc nhập chuỗi thông tin cần tìm tương ứng vào dòng trắng đầu tiên dưới dòng tiêu đề.
Khóa - Hệ[Filter]
Ngành[Filter]
Lớp học phần[Filter]
Tên học phần[Filter]
Ngày thi[Filter]
Giờ[Filter]
Phòng thi[Filter]
Cơ sở[Filter]
v
Khóa 41Quản lý nguồn nhân lực18C1301032001Bảo trợ xã hội (3010320)25/11/1815g15B215(42) B
Khóa 41Quản lý nguồn nhân lực18C1301032002Bảo trợ xã hội (3010320)25/11/1815g15B212(45) B
Khóa 22Tài chính18C13050214401Các công cụ tài chính phái sinh (3050214)25/11/1815g15B616(57)B
Khóa 42 CLCKinh doanh Quốc tế18C1BUS50308501International Commercial Practices (Thông lệ TMQT) (BUS503085)25/11/1813g00B207(23) ; B208(22) B
Khóa 42 CLCKinh doanh Quốc tế18C1BUS50308502International Commercial Practices (Thông lệ TMQT) (BUS503085)25/11/1813g00B209(21) ; B210(21) B
Khóa 41 CLCKế toán doanh nghiệp18C1307060101Kế toán công (3070601)25/11/1813g00B407(40) B
Khóa 41Kế toán doanh nghiệp18C1307060102Kế toán công (3070601)25/11/1813g00B116(53) B
Khóa 41Kế toán doanh nghiệp18C1307060104Kế toán công (3070601)25/11/1813g00B115(54) B
Khóa 41Kế toán doanh nghiệp18C1307060105Kế toán công (3070601)25/11/1813g00B112(53) B
Khóa 41Kế toán doanh nghiệp18C1307060106Kế toán công (3070601)25/11/1813g00B111(49) B
Trang 1/637 (6362 dòng)Prev[1]234567635636637Next
Các bạn có thể tìm thông tin lịch thi mới hoặc tại đây.
Nếu bạn muốn biết nhanh lịch thi sắp đến thì vui lòng vào mục
LỊCH THI
Để tìm thông tin cần thiết, bạn hãy dùng bộ lọc trên dòng tiêu đề để chọn thông tin cần lọc tương ứng;
Hoặc nhập chuỗi thông tin cần tìm tương ứng vào dòng trắng đầu tiên dưới dòng tiêu đề.
Khóa - Hệ[Filter]
Ngành[Filter]
Lớp học phần[Filter]
Tên học phần[Filter]
Ngày thi[Filter]
Giờ[Filter]
Phòng thi[Filter]
Cơ sở[Filter]
v
Khóa 27Tài chính18C1REA60501101Đầu tư và tài trợ bất động sản (REA605011)28/10/1813g00B616 (51) B
Khóa 27Tài chính18C1REA60501102Đầu tư và tài trợ bất động sản (REA605011)28/10/1813g00B612 (49) B
Khóa 27Ngân hàng18C1RIS60600701Quản trị rủi ro và hiệp ước Basel (RIS606007)28/10/1815g15B612 (55) - Nộp tiểu luận tại phòng thiB
Khóa 27Ngân hàng18C1RIS60600702Quản trị rủi ro và hiệp ước Basel (RIS606007)28/10/1815g15B616 (31) B
Khóa 27Quản lý công18C1PHI61000401Triết học (PHI610004)28/10/1815g15B616 (18) B
Khóa 27Kế toán18C1INT60701104Kế toán quốc tế (INT607011)27/10/1807g00B115 (50) B
Khóa 27Tài chính công18C1PUB60400801Phân tích chính sách công (PUB604008)27/10/1809g15B207 (31) B
Khóa 27Tài chính18C1INT60501003Thị trường tài chính quốc tế (INT605010)27/10/1809g15B115 (55) B
Khóa 28 (Quản trị sức khỏe)Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe18C1PHI61000402Triết học (PHI610004)27/10/1807g00B207 (25) B
Khóa 27Kinh doanh quốc tế18C1INT60300701Marketing quốc tế (INT603007)21/10/1809g15B416 (39) B
Trang 1/79 (785 dòng)Prev[1]234567777879Next
Các bạn có thể tìm thông tin lịch thi mới hoặc tại đây.
Nếu bạn muốn biết nhanh lịch thi sắp đến thì vui lòng vào mục
LỊCH THI
Để tìm thông tin cần thiết, bạn hãy dùng bộ lọc trên dòng tiêu đề để chọn thông tin cần lọc tương ứng;
Hoặc nhập chuỗi thông tin cần tìm tương ứng vào dòng trắng đầu tiên dưới dòng tiêu đề.
Khóa - Lớp[Filter]
Tên môn học[Filter]
Lần[Filter]
Ngày thi[Filter]
Giờ thi[Filter]
Phòng thi[Filter]
Cơ sở[Filter]
v
K2012 TP.HCM 1 [ QTKD 1 ]QT Hành chính Văn phòng-30 tiết410/12/1707h00B21[2]91 Nguyễn Chí Thanh Q.5
K2012 TP.HCM 1 [ Ngân hàng ]Kế Toán Tài Chính-75 tiết410/12/1707h00B21[3]91 Nguyễn Chí Thanh Q.5
K2012 TP.HCM 1 [ Ngân hàng ]Tài Chính Doanh Nghiệp I-60 tiết410/12/1709h15C31[2]91 Nguyễn Chí Thanh Q.5
K2012 TP.HCM 2 [ Kế toán 1 ]Kế toán Hành chính sự nghiệp-45 tiết408/01/1707h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ QTKD 1 ]Phương pháp nghiên cứu trong quản trị-45412/02/1707h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Lịch Sử các HT Kinh Tế-45 tiết405/03/17  TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Kinh tế vĩ mô II-60 tiết408/03/1718h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Luật Lao động-45 tiết426/03/1709h15 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Kinh tế vi mô II-60 tiết410/03/1718h00 TP.HCM
K2012 TP.HCM 2 [ KTLĐ ]Kinh tế môi trường-45 tiết426/03/1707h00 TP.HCM
Trang 1/358 (3579 dòng)Prev[1]234567356357358Next